วอลโว่ ทรัคส์ จัดแข่งประหยัดน้ำมัน Fuelwatch Challenge เต็มรูปแบบ


วอลโว่ ทรัคส์ ประเทศไทย คัดเลือกนักแข่งขับขี่ปลอดภัยและประหยัดน้ำมัน ทั้งประเภท ทางราบ On Road และทางวิบาก Off Road เพียงประเภทละหนึ่งคน เพื่อเข้าร่วมชิงแชมป์ Fuelwatch Asia Pacific Finl 2017 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน นี้ ที่ประเทศสวีเดน

นายกำลาภ ศิริกิตติวัฒน์ ประธานกรรมการ วอลโว่ ทรัคส์ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า การขับขี่ปลอดภัยและประหยัดน้ำมัน ภายใต้ชื่อ Volvo Trucks Fuelwatch Challenge 2017 ในปีนี้ เป็นครั้งแรกที่มีการจัดแข่งขันในประเทศไทย ทั้ง 2 ประเภท คือ ประเภท On Road และประเภท Off Road

“การแข่งขัน Fuelwatch Challenge ปีนี้ เป็นปีที่ 8 ติดต่อกันแล้ว สิ่งที่พัฒนาขึ้นก็คือ เราได้จัดแข่งขันทั้งประเภท On Road และประเภท Off Road โดยประเภท On Road จัดขึ้นสำหรับนักขับชาวไทยท่านั้น ส่วนประเภท Off Road มีตัวแทนจาก 3 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ เมียนมาร์ รวมทั้งหมด 8 คน โดยเมื่อปีที่แล้วจัดแข่งขันประเภท Off Road ขึ้นที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ภูเบี้ย ไมน์นิ่ง จำกัด ในการใช้พื้นที่การแข่งขัน

วอลโว่ ทรัคส์ ประเทศไทย จัดกิจกรรมการแข่งขันขับขี่ปลอดภัยและประหยัดน้ำมัน Fuelwatch Challenge ปีนี้เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน โดยในปีแรก พ.ศ. 2553 มีผู้สมัครเพียง 56 คน และเพิ่มขึ้นเป็น 65 คน ในปี 2554 ถัดมาปี 2555 มีผู้สมัคร 73 คน ปี 2556 มีผู้สมัคร 81 คน ปี 2557 120 คน ปี 2558 150 คน โดยในปี 2559 มีผู้สมัครเพิ่งเป็น 260 คน สำหรับปีนี้มีผู้สมัคร 260 คน

นางสาววิลาวัลย์ วิศปาแพ้ว รองประธานฝ่ายการตลาดและสนับสนุนงานขาย กล่าวว่า Fuelwatch Challenge 2017 ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร ได้แก่ มิชลินสยาม และ ไฮ เทรลเลอร์ เอเชีย เพราะทุกองค์กรมีเป้าหมาย คือ การรณรงค์รักษาส่ิงแวดล้อม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสามค่านิยมหลักขององค์กร ได้แก่ ความปลอดภัย คุณภาพ และสิ่งแวดล้อม

การแข่งขัน Fuelwatch ในปีนี้ การคัดเลือกนักขับดำเนินการตลอดเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา จนได้นักขับ 24 คน จากทั่วประเทศ และการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ สนามปทุมธานี สีดเวย์ โดยใช้เส้นทางถนนจริงรอบนอก และพ่วงน้ำหนักบรรทุกจริงตามมาตรฐานของกรมขนส่งทางบก โดยผู้ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์ ในรายการ Fuelwatch Asia Pacific Finl 2017 ที่ประเทศสวีเดน ส่วนการแข่งขันประเภท Off Road จัดแข่งที่สนามแข่งทางวิบาก อ.สามโคก

ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลรวมมูลค่า 400,000 บาท และได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งรอบเอเชียแปซิฟิค ผู้ชนะรองอันดับ 1 รางวัล 80,000 บาท และรองอันดับ 2 รางวัล 40,000 บาท โดยผู้ชนะประเภท Off Road จะได้สิทธิเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันรอบเอเชียแปซิฟิค ที่ประเทศสวีเดน ในประเภท Off Road เช่นกัน

วอลโว่ ทรัคส์ ประเทศไทย คัดเลือกนักแข่งขับขี่ปลอดภัยและประหยัดน้ำมัน ทั้งประเภท ทางราบ On Road และทางวิบาก Off Road เพียงประเภทละหนึ่งคน เพื่อเข้าร่วมชิงแชมป์ Fuelwatch Asia Pacific Finl 2017 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน นี้ ที่ประเทศสวีเดน

นายกำลาภ ศิริกิตติวัฒน์ ประธานกรรมการ วอลโว่ ทรัคส์ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า การขับขี่ปลอดภัยและประหยัดน้ำมัน ภายใต้ชื่อ Volvo Trucks Fuelwatch Challenge 2017 ในปีนี้ เป็นครั้งแรกที่มีการจัดแข่งขันในประเทศไทย ทั้ง 2 ประเภท คือ ประเภท On Road และประเภท Off Road

“การแข่งขัน Fuelwatch Challenge ปีนี้ เป็นปีที่ 8 ติดต่อกันแล้ว สิ่งที่พัฒนาขึ้นก็คือ เราได้จัดแข่งขันทั้งประเภท On Road และประเภท Off Road โดยประเภท On Road จัดขึ้นสำหรับนักขับชาวไทยท่านั้น ส่วนประเภท Off Road มีตัวแทนจาก 3 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ เมียนมาร์ รวมทั้งหมด 8 คน โดยเมื่อปีที่แล้วจัดแข่งขันประเภท Off Road ขึ้นที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ภูเบี้ย ไมน์นิ่ง จำกัด ในการใช้พื้นที่การแข่งขัน

วอลโว่ ทรัคส์ ประเทศไทย จัดกิจกรรมการแข่งขันขับขี่ปลอดภัยและประหยัดน้ำมัน Fuelwatch Challenge ปีนี้เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน โดยในปีแรก พ.ศ. 2553 มีผู้สมัครเพียง 56 คน และเพิ่มขึ้นเป็น 65 คน ในปี 2554 ถัดมาปี 2555 มีผู้สมัคร 73 คน ปี 2556 มีผู้สมัคร 81 คน ปี 2557 120 คน ปี 2558 150 คน โดยในปี 2559 มีผู้สมัครเพิ่งเป็น 260 คน สำหรับปีนี้มีผู้สมัคร 260 คน

นางสาววิลาวัลย์ วิศปาแพ้ว รองประธานฝ่ายการตลาดและสนับสนุนงานขาย กล่าวว่า Fuelwatch Challenge 2017 ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร ได้แก่ มิชลินสยาม และ ไฮ เทรลเลอร์ เอเชีย เพราะทุกองค์กรมีเป้าหมาย คือ การรณรงค์รักษาส่ิงแวดล้อม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสามค่านิยมหลักขององค์กร ได้แก่ ความปลอดภัย คุณภาพ และสิ่งแวดล้อม

การแข่งขัน Fuelwatch ในปีนี้ การคัดเลือกนักขับดำเนินการตลอดเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา จนได้นักขับ 24 คน จากทั่วประเทศ และการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ สนามปทุมธานี สีดเวย์ โดยใช้เส้นทางถนนจริงรอบนอก และพ่วงน้ำหนักบรรทุกจริงตามมาตรฐานของกรมขนส่งทางบก โดยผู้ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์ ในรายการ Fuelwatch Asia Pacific Finl 2017 ที่ประเทศสวีเดน ส่วนการแข่งขันประเภท Off Road จัดแข่งที่สนามแข่งทางวิบาก อ.สามโคก

ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลรวมมูลค่า 400,000 บาท และได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งรอบเอเชียแปซิฟิค ผู้ชนะรองอันดับ 1 รางวัล 80,000 บาท และรองอันดับ 2 รางวัล 40,000 บาท โดยผู้ชนะประเภท Off Road จะได้สิทธิเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันรอบเอเชียแปซิฟิค ที่ประเทศสวีเดน ในประเภท Off Road เช่นกัน

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!