C919 เครื่องบินสัญชาติจีน เผยโฉมสู่สายตาชาวโลก


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2015 หรือวันนี้เมื่อ 2 ปีก่อน เครื่องบิน C919 เครื่องบินพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่จีนวิจัยและพัฒนาขึ้นเองได้ออกจากสายการผลิตเป็นครั้งแรกที่นครเซี่ยงไฮ้
อักษร C คือตัวอักษรแรกของ China และยังเป็นตัวอักษรตัวแรกของชื่อบริษัทที่วิจัยและผลิตอีกด้วย เลข 9 ตัวแรกหมายถึงตลอดกาล (ในภาษาจีน ออกเสียงว่า “จิ่ว” พ้องเสียงกับคำว่า “ยาวนาน”) ส่วน 19 หมายถึงจำนวนผู้โดยสารที่เครื่องบินลำนี้สามารถบรรทุกได้ซึ่งก็คือ 190 คน

ทั้งนี้ C919 เป็นเครื่องบินลำแรกที่จีนพัฒนาและผลิตขึ้นเองตามมาตรฐานสากล และมีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาโดยสมบูรณ์ ซึ่งเจ้ามังกรยักษ์ที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวจีนทั้งประเทศตัวนี้ได้ทะยานขึ้นสู่ฟากฟ้าเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 เดือนพฤษภาคม ปี 2017

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2015 หรือวันนี้เมื่อ 2 ปีก่อน เครื่องบิน C919 เครื่องบินพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่จีนวิจัยและพัฒนาขึ้นเองได้ออกจากสายการผลิตเป็นครั้งแรกที่นครเซี่ยงไฮ้ อักษร C คือตัวอักษรแรกของ China และยังเป็นตัวอักษรตัวแรกของชื่อบริษัทที่วิจัยและผลิตอีกด้วย เลข 9 ตัวแรกหมายถึงตลอดกาล (ในภาษาจีน ออกเสียงว่า “จิ่ว” พ้องเสียงกับคำว่า “ยาวนาน”) ส่วน 19 หมายถึงจำนวนผู้โดยสารที่เครื่องบินลำนี้สามารถบรรทุกได้ซึ่งก็คือ 190 คน

ทั้งนี้ C919 เป็นเครื่องบินลำแรกที่จีนพัฒนาและผลิตขึ้นเองตามมาตรฐานสากล และมีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาโดยสมบูรณ์ ซึ่งเจ้ามังกรยักษ์ที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวจีนทั้งประเทศตัวนี้ได้ทะยานขึ้นสู่ฟากฟ้าเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 เดือนพฤษภาคม ปี 2017

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!