วินด์ โชว์ผลงาน COD 2 โครงการรวด 180 เมกะวัตต์ สิ้นปีนี้จ่อส่งมอบอีกสอง


เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของกลุ่มวินด์ฯ ได้มีการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ล่าสุดพร้อมกัน 2 โครงการ รวม 180 เมกะวัตต์ นับเป็นผลงานความสำเร็จครั้งใหม่ โดยแบ่งเป็นกำลังผลิตไฟฟ้าพลังลมจากโครงการ บริษัท ทรอปิคัล วินด์ จำกัด (T2) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 90 เมกะวัตต์ และโครงการ บริษัท เค.อาร์.เอส.ทรี (T3) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ จำนวน 90 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ ผลจากการ COD โครงการใหม่ดังกล่าว เมื่อนำไปรวมกับ 5 โครงการที่ COD ไปแล้วส่งผลให้ตัวเลขการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ของวินด์ฯ ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ 447 เมกะวัตต์ นอกจากนั้น ภายในสิ้นปี 2561 คาดว่ากลุ่มวินด์ฯ จะสามารถ COD อีก 2 โครงการ ส่วนโครงการสุดท้ายจะส่งมอบแล้วเสร็จภายในต้นปี 2562 ทำให้ทางวินด์ฯ COD ครบทั้ง 8 โครงการ รวมทั้งสิ้น 720 เมกะวัตต์

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของกลุ่มวินด์ฯ ได้มีการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ล่าสุดพร้อมกัน 2 โครงการ รวม 180 เมกะวัตต์ นับเป็นผลงานความสำเร็จครั้งใหม่ โดยแบ่งเป็นกำลังผลิตไฟฟ้าพลังลมจากโครงการ บริษัท ทรอปิคัล วินด์ จำกัด (T2) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 90 เมกะวัตต์ และโครงการ บริษัท เค.อาร์.เอส.ทรี (T3) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ จำนวน 90 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ ผลจากการ COD โครงการใหม่ดังกล่าว เมื่อนำไปรวมกับ 5 โครงการที่ COD ไปแล้วส่งผลให้ตัวเลขการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ของวินด์ฯ ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ 447 เมกะวัตต์ นอกจากนั้น ภายในสิ้นปี 2561 คาดว่ากลุ่มวินด์ฯ จะสามารถ COD อีก 2 โครงการ ส่วนโครงการสุดท้ายจะส่งมอบแล้วเสร็จภายในต้นปี 2562 ทำให้ทางวินด์ฯ COD ครบทั้ง 8 โครงการ รวมทั้งสิ้น 720 เมกะวัตต์

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!