ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) มอบประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 8.7 ล้านบาท ให้กับศูนย์กู้ชีพ นเรนทร รพ. ราชวิถี


25 กันยายน 2560 – ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ: นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI และทีมงาน ร่วมมอบ กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ทุนประกันรวม 8,700,000 บาท และอุปกรณ์ฝึกสอนการช่วยฟื้นคืนชีพ (AED) มูลค่า 69,950 บาท ให้แก่ ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี ในโครงการ “ประกันภัยด้วยใจ… ให้นเรนทร”

(แถวหน้าจากซ้ายไปขวา):
นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม (หกจากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI, นพ. ไพโรจน์ เครือกาญจนา (เจ็ดจากซ้าย) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและศูนย์กู้ชีพนเรนทร และ นพ. จิรพงษ์ ศุภเสาวภาคย์ (ห้าจากซ้าย) นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชวิถี

“โครงการ ประกันภัยด้วยใจ… ให้นเรนทร” เป็นโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่ทาง ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย สนับสนุนเป็นปีที่ 2 แล้ว เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่ปฏิบัติงานอย่างเสียสละ ให้ความช่วยเหลือกับผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่รวดเร็ว ณ ที่เกิดเหตุ และลำเลียงนำส่งผู้ป่วยอย่างไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสมต่อไป ในการปฏิบัติงานทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเองก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางอุบัติเหตุต่างๆ เช่นกัน บริษัทฯ จึงขอมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 87 คน นอกเหนือจากนั้น บริษัทฯ ขอมอบอุปกรณ์ฝึกสอนการช่วยฟื้นคืนชีพ (AED) ให้กับทางศูนย์กู้ชีพฯ เพื่อใช้ในการฝึกสอนเจ้าหน้าที่ในการกู้ชีพอีกด้วย” นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าว

• สาธิตวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพ

เกี่ยวกับหน่วยกู้ชีพ “นเรนทร”

โรงพยาบาลราชวิถี ตระหนักถึงการเสียชีวิตและพิการที่ไม่สมควรเนื่องจากความล่าช้า การนำส่งที่ผิดวิธีและการนำส่งที่ผิดที่ จึงได้เริ่มต้นโครงการต้นแบบระบบการรักษาพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาลแก่ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ในพื้นที่บริการ โดยได้อัญเชิญพระนามของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร องค์สถาปนากระทรวงสาธารณสุข มาเป็นชื่อของหน่วยปฏิบัติการ ที่เรียกว่า หน่วยกู้ชีพ “นเรนทร” โดยเริ่มเปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิร่วมกตัญญู และสถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุ และสาธารณภัย กรมการแพทย์ และได้รับการสนับสนุนด้านการเงินเป็นอย่างยิ่งจาก มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการรักษาพยาบาลที่รวดเร็ว ณ ที่เกิดเหตุ มีการลำเลียงนำส่งที่ถูกวิธีไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นก็คือ ทำให้เกิดการยอมรับและนำรูปแบบไปขยายผลโดยกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศในรูปแบบของ “ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน” Emergency Medical Services System (EMS)

เกี่ยวกับ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่อยู่คู่ประเทศไทยมา กว่า 66 ปี ให้บริการด้านการปรึกษาและการประกันความเสี่ยงด้านบุคคลและกับธุรกิจทั่วไป บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกภาพจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ Collective Action Coalition (CAC) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลและได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นติดต่อกัน 8 ปีซ้อนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และคงระดับอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเกินกว่าที่ทาง คปภ. กำหนดถึงร้อยละ 900 ปัจจุบันบริษัทฯ มี 18 สาขาทั่วประเทศไทย โดยมี บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ และมีบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วม ข้อมูลเพิ่มเติม www.sagi.co.th และ www.ayud.co.th

25 กันยายน 2560 – ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ: นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI และทีมงาน ร่วมมอบ กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ทุนประกันรวม 8,700,000 บาท และอุปกรณ์ฝึกสอนการช่วยฟื้นคืนชีพ (AED) มูลค่า 69,950 บาท ให้แก่ ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี ในโครงการ “ประกันภัยด้วยใจ... ให้นเรนทร”

(แถวหน้าจากซ้ายไปขวา): นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม (หกจากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI, นพ. ไพโรจน์ เครือกาญจนา (เจ็ดจากซ้าย) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและศูนย์กู้ชีพนเรนทร และ นพ. จิรพงษ์ ศุภเสาวภาคย์ (ห้าจากซ้าย) นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชวิถี

“โครงการ ประกันภัยด้วยใจ... ให้นเรนทร” เป็นโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่ทาง ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย สนับสนุนเป็นปีที่ 2 แล้ว เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่ปฏิบัติงานอย่างเสียสละ ให้ความช่วยเหลือกับผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่รวดเร็ว ณ ที่เกิดเหตุ และลำเลียงนำส่งผู้ป่วยอย่างไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสมต่อไป ในการปฏิบัติงานทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเองก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางอุบัติเหตุต่างๆ เช่นกัน บริษัทฯ จึงขอมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 87 คน นอกเหนือจากนั้น บริษัทฯ ขอมอบอุปกรณ์ฝึกสอนการช่วยฟื้นคืนชีพ (AED) ให้กับทางศูนย์กู้ชีพฯ เพื่อใช้ในการฝึกสอนเจ้าหน้าที่ในการกู้ชีพอีกด้วย” นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าว

• สาธิตวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพ

เกี่ยวกับหน่วยกู้ชีพ "นเรนทร"

โรงพยาบาลราชวิถี ตระหนักถึงการเสียชีวิตและพิการที่ไม่สมควรเนื่องจากความล่าช้า การนำส่งที่ผิดวิธีและการนำส่งที่ผิดที่ จึงได้เริ่มต้นโครงการต้นแบบระบบการรักษาพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาลแก่ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ในพื้นที่บริการ โดยได้อัญเชิญพระนามของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร องค์สถาปนากระทรวงสาธารณสุข มาเป็นชื่อของหน่วยปฏิบัติการ ที่เรียกว่า หน่วยกู้ชีพ "นเรนทร" โดยเริ่มเปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิร่วมกตัญญู และสถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุ และสาธารณภัย กรมการแพทย์ และได้รับการสนับสนุนด้านการเงินเป็นอย่างยิ่งจาก มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการรักษาพยาบาลที่รวดเร็ว ณ ที่เกิดเหตุ มีการลำเลียงนำส่งที่ถูกวิธีไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นก็คือ ทำให้เกิดการยอมรับและนำรูปแบบไปขยายผลโดยกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศในรูปแบบของ "ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน" Emergency Medical Services System (EMS)

เกี่ยวกับ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่อยู่คู่ประเทศไทยมา กว่า 66 ปี ให้บริการด้านการปรึกษาและการประกันความเสี่ยงด้านบุคคลและกับธุรกิจทั่วไป บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกภาพจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ Collective Action Coalition (CAC) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลและได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นติดต่อกัน 8 ปีซ้อนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และคงระดับอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเกินกว่าที่ทาง คปภ. กำหนดถึงร้อยละ 900 ปัจจุบันบริษัทฯ มี 18 สาขาทั่วประเทศไทย โดยมี บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ และมีบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วม ข้อมูลเพิ่มเติม www.sagi.co.th และ www.ayud.co.th

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!