‘ศิริราช’ ชวนคนไทยออมตามรอยพ่อ แลกรับกระปุกออมสิน ‘อุปกรณ์ทรงงาน’


โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ” รณรงค์ส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยการออมและการแบ่งปันแก่สังคมไทย
ด้วยการออมเงินในกระปุกส่วนตัวและนำมาแลกรับกระปุกที่ระลึกสัญลักษณ์อุปกรณ์ทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยจะนำเงินออมร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา อาคารศูนย์การแพทย์ของคณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ กล่าวถึงที่มาของโครงการออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญต่อการออมเป็นอย่างยิ่ง ดังพระราชดำรัส ‘การประหยัดอดออมเป็นรากฐาน ในการสร้างตัว สร้างฐานะของบุคคล ตลอดจน ความเจริญมั่นคง ของสังคมและชาติบ้านเมือง’ ที่พระราชทานเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ อาคาร เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราช ตลอดจนพระจริยวัตรเรื่องการประหยัดออดออมที่ทรงเป็นแบบอย่าง จนได้รับการยกย่องเทิดทูนว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ “นักออมเงิน”

“ขณะเดียวกัน พระองค์ยังได้รับการหล่อหลอมให้รู้จัก “การออมเพื่อให้” จากสมเด็จย่าที่ทรงตั้งกระป๋องออมสิน ที่เรียกว่า “กระป๋องคนจน” หากทรงนำเงินไปทำกิจกรรมแล้วมีกำไร จะต้องถูก “เก็บภาษี” หยอดใส่ กระปุก 10% ทุกสิ้นเดือนมีการประชุมเพื่อถามความเห็นถึงการนำเงินในกระป๋องนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ หรือทำกิจกรรมเพื่อคนยากจน อย่างไร ซึ่งทรงยึดแนวปฏิบัติครั้งทรงพระเยาว์เรื่อยมา จวบจนตลอดระยะเวลาทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี จากวิถีปฏิบัติของพระองค์เกิดเป็นแรงบันดาลใจ ให้เกิดโครงการเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่คำพ่อสอนและเป้าหมายหลักคือรณรงค์ให้คนในสังคมเดินตามรอยพ่อด้านการออม เพื่อการแบ่งปัน และทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ในขณะที่การร่วมสมทบทุนเพื่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาเป็นเป้าหมายรอง”

ทั้งนี้ ผู้ร่วมออมจะได้รับกระปุกออมเงินสัญลักษณ์จำลองอุปกรณ์ทรงงาน 3 แบบ ได้แก่ วิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายรูป และพระราชพาหนะทรงงาน ที่แต่ละชิ้นมีเรื่องราวที่น่าประทับใจในความห่วงใย พระอัจฉริยภาพและทรงเป็นผู้เสียสละเพื่อความสุขของประชาชนอย่างแท้จริง

“พวกเราจะคุ้นตากันดีกับภาพที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โดยมี วิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายรูป ติดพระองค์เสมอ หรือภาพที่พระองค์เสด็จบุกบั่นไปในพื้นที่ห่างไกลด้วยรถตรวจการณ์ เห็นของ 3 สิ่งนี้ ก็จะนึกพระองค์ เราจึงได้จำลองอุปกรณ์เหล่านี้มาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนคุณค่าทางจิตใจ ในการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงงานหนักเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์กล่าวสรุป

ขั้นตอนง่ายๆ ในการร่วมโครงการ “ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ”
1.ออมเงินให้เต็มกระปุกขนาดใดก็ได้
2.นำมาแลกรับกระปุกที่ระลึกสัญลักษณ์อุปกรณ์ทรงงาน

สำหรับการเปิดรับแลกกระปุก ทาง SiPH ได้กำหนดให้ วันที่ 27 กรกฎาคม เวลา 14.00 น. สามารถนำกระปุกออมสินของท่าน มาแรกกระปุกทั้ง 3 แบบได้ที่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
จากนั้น กำหนดให้แลกกระปุกวิทยุสื่อสารเป็นแบบแรกในวันที่ 28 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม
ตามด้วยกล้องถ่ายรูป ในวันที่ 21 สิงหาคม 20 กันยายน และพระราชพาหนะทรงงานในวันที่ 21 กันยายน – 20 ตุลาคม ศกนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการออม อย่างต่อเนื่อง

หากต้องการสะสมกระปุกที่ระลึกครบทั้ง 3 แบบ ซึ่งช่องทางในการแลกรับกระปุกมี 3 ช่องทาง คือช่องทางแรกผ่าน ทางเว็บไซต์ www.savingforgiving.com ช่องทางที่สองที่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ช่องทางที่สามคือแลกในกิจกรรม โรดโชว์ ที่ห้างสรรพสินค้าตามวันเวลาที่กำหนด

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) จัดกิจกรรมเพื่อสังคม "ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ" รณรงค์ส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยการออมและการแบ่งปันแก่สังคมไทย ด้วยการออมเงินในกระปุกส่วนตัวและนำมาแลกรับกระปุกที่ระลึกสัญลักษณ์อุปกรณ์ทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยจะนำเงินออมร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา อาคารศูนย์การแพทย์ของคณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ กล่าวถึงที่มาของโครงการออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญต่อการออมเป็นอย่างยิ่ง ดังพระราชดำรัส ‘การประหยัดอดออมเป็นรากฐาน ในการสร้างตัว สร้างฐานะของบุคคล ตลอดจน ความเจริญมั่นคง ของสังคมและชาติบ้านเมือง’ ที่พระราชทานเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ อาคาร เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราช ตลอดจนพระจริยวัตรเรื่องการประหยัดออดออมที่ทรงเป็นแบบอย่าง จนได้รับการยกย่องเทิดทูนว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ “นักออมเงิน” “ขณะเดียวกัน พระองค์ยังได้รับการหล่อหลอมให้รู้จัก “การออมเพื่อให้” จากสมเด็จย่าที่ทรงตั้งกระป๋องออมสิน ที่เรียกว่า “กระป๋องคนจน” หากทรงนำเงินไปทำกิจกรรมแล้วมีกำไร จะต้องถูก “เก็บภาษี” หยอดใส่ กระปุก 10% ทุกสิ้นเดือนมีการประชุมเพื่อถามความเห็นถึงการนำเงินในกระป๋องนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ หรือทำกิจกรรมเพื่อคนยากจน อย่างไร ซึ่งทรงยึดแนวปฏิบัติครั้งทรงพระเยาว์เรื่อยมา จวบจนตลอดระยะเวลาทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี จากวิถีปฏิบัติของพระองค์เกิดเป็นแรงบันดาลใจ ให้เกิดโครงการเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่คำพ่อสอนและเป้าหมายหลักคือรณรงค์ให้คนในสังคมเดินตามรอยพ่อด้านการออม เพื่อการแบ่งปัน และทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ในขณะที่การร่วมสมทบทุนเพื่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาเป็นเป้าหมายรอง” ทั้งนี้ ผู้ร่วมออมจะได้รับกระปุกออมเงินสัญลักษณ์จำลองอุปกรณ์ทรงงาน 3 แบบ ได้แก่ วิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายรูป และพระราชพาหนะทรงงาน ที่แต่ละชิ้นมีเรื่องราวที่น่าประทับใจในความห่วงใย พระอัจฉริยภาพและทรงเป็นผู้เสียสละเพื่อความสุขของประชาชนอย่างแท้จริง “พวกเราจะคุ้นตากันดีกับภาพที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โดยมี วิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายรูป ติดพระองค์เสมอ หรือภาพที่พระองค์เสด็จบุกบั่นไปในพื้นที่ห่างไกลด้วยรถตรวจการณ์ เห็นของ 3 สิ่งนี้ ก็จะนึกพระองค์ เราจึงได้จำลองอุปกรณ์เหล่านี้มาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนคุณค่าทางจิตใจ ในการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงงานหนักเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์กล่าวสรุป ขั้นตอนง่ายๆ ในการร่วมโครงการ “ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ” 1.ออมเงินให้เต็มกระปุกขนาดใดก็ได้ 2.นำมาแลกรับกระปุกที่ระลึกสัญลักษณ์อุปกรณ์ทรงงาน สำหรับการเปิดรับแลกกระปุก ทาง SiPH ได้กำหนดให้ วันที่ 27 กรกฎาคม เวลา 14.00 น. สามารถนำกระปุกออมสินของท่าน มาแรกกระปุกทั้ง 3 แบบได้ที่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จากนั้น กำหนดให้แลกกระปุกวิทยุสื่อสารเป็นแบบแรกในวันที่ 28 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม ตามด้วยกล้องถ่ายรูป ในวันที่ 21 สิงหาคม 20 กันยายน และพระราชพาหนะทรงงานในวันที่ 21 กันยายน – 20 ตุลาคม ศกนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการออม อย่างต่อเนื่อง หากต้องการสะสมกระปุกที่ระลึกครบทั้ง 3 แบบ ซึ่งช่องทางในการแลกรับกระปุกมี 3 ช่องทาง คือช่องทางแรกผ่าน ทางเว็บไซต์ www.savingforgiving.com ช่องทางที่สองที่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ช่องทางที่สามคือแลกในกิจกรรม โรดโชว์ ที่ห้างสรรพสินค้าตามวันเวลาที่กำหนด

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!