สงบเงียบงดงาม…สามขุนเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต


ชมภาพสามขุนเขาศักดิ์สิทธิ์ ที่ตั้งอยู่ภายในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าย่าติง ในอำเภอเต่าเฉิง มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน

ขุนเขาเหล่านี้มียอดเขา 3 แห่งที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ อันได้แก่ Chenrezig Jampayang และ Chenadorje ซึ่งเมื่อมองจากมุมสูงจะเห็นว่ายอดเขาทั้งสามนั้นอยู่ในแนวรูปสามเหลี่ยม ดินแดนแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่แสวงบุญสำหรับชาวทิเบตในท้องถิ่น

ชมภาพสามขุนเขาศักดิ์สิทธิ์ ที่ตั้งอยู่ภายในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าย่าติง ในอำเภอเต่าเฉิง มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน

ขุนเขาเหล่านี้มียอดเขา 3 แห่งที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ อันได้แก่ Chenrezig Jampayang และ Chenadorje ซึ่งเมื่อมองจากมุมสูงจะเห็นว่ายอดเขาทั้งสามนั้นอยู่ในแนวรูปสามเหลี่ยม ดินแดนแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่แสวงบุญสำหรับชาวทิเบตในท้องถิ่น

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!