สภาอุตสาหกรรมฯ มอบเงินบริจาคช่วย สปป.ลาว


นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (คนที่ 5 จากขวา) และคณะกรรมการบริหาร มอบเงินให้แก่ ฯพณฯ แสง สุขะทิวง เอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย (คนที่ 5 จากซ้าย) เป็นจำนวน 2,733,175.90 บาท

เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน – เซน้ำน้อยแตก ที่เมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ ทางภาคใต้ของ สปป.ลาว ณ ห้อง Meeting room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะตัวแทนองค์กรภาคเอกชน ที่ให้ความสำคัญในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นำโดยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และสมาชิกทุกท่าน ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าว จึงได้ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อส่งไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแขวงอัตตะปือ ผ่านทางสถานเอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (คนที่ 5 จากขวา) และคณะกรรมการบริหาร มอบเงินให้แก่ ฯพณฯ แสง สุขะทิวง เอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย (คนที่ 5 จากซ้าย) เป็นจำนวน 2,733,175.90 บาท

เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน – เซน้ำน้อยแตก ที่เมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ ทางภาคใต้ของ สปป.ลาว ณ ห้อง Meeting room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะตัวแทนองค์กรภาคเอกชน ที่ให้ความสำคัญในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นำโดยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และสมาชิกทุกท่าน ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าว จึงได้ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อส่งไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแขวงอัตตะปือ ผ่านทางสถานเอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!