สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า รอบที่ 6 ระหว่างวันที่ 8-31ต.ค.นี้ สานต่อกระแสยานยนต์ไฟฟ้าที่ยังแรงต่อเนื่อง


สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) รอบที่ 6 ในวันที่ 8-31 ตุลาคม 2561 นี้ โดยมีเป้าหมายสำหรับรอบที่ 6 ครั้งนี้เป็นจำนวน 34 หัวจ่าย แบบ Normal Charge ทั้งหมด สำหรับหน่วยงานเอกชนสามารถรับการสนับสนุนได้มากที่สุด 10 หัวจ่ายต่อ 1 หน่วยงาน โดยสามารถติดตั้งได้มากกว่า 1 สถานที่ หน่วยงานที่สนใจสามารถยื่นขอรับการสนับสนุนการลงทุน โดยดูรายละเอียดขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนได้ที่ https://goo.gl/y69Hyn

หรือสอบถามที่สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

www.evat.or.th

โทร. 08 6390 3339

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) รอบที่ 6 ในวันที่ 8-31 ตุลาคม 2561 นี้ โดยมีเป้าหมายสำหรับรอบที่ 6 ครั้งนี้เป็นจำนวน 34 หัวจ่าย แบบ Normal Charge ทั้งหมด สำหรับหน่วยงานเอกชนสามารถรับการสนับสนุนได้มากที่สุด 10 หัวจ่ายต่อ 1 หน่วยงาน โดยสามารถติดตั้งได้มากกว่า 1 สถานที่ หน่วยงานที่สนใจสามารถยื่นขอรับการสนับสนุนการลงทุน โดยดูรายละเอียดขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนได้ที่ https://goo.gl/y69Hyn

หรือสอบถามที่สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

www.evat.or.th

โทร. 08 6390 3339

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!