สมาคมรถโบราณฯ จัด “คาราวานชานกรุง ครั้งที่ 2” ส่งเสริมการท่องเที่ยวสามพราน


สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย จัดงาน “คาราวานชานกรุง ครั้งที่ 2” รวมสมาชิกขับรถโบราณ และรถคลาสสิคที่หาชมยากกว่า 40 คัน เที่ยวชมศิลปวัฒนธรรม วิถีไทยบ้านสวน บริเวณอำเภอสามพราน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ นายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอสามพราน และสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย จัดงาน “คาราวานชานกรุง ครั้งที่ 2” ภายใต้แนวคิด “เที่ยวชมวัฒนธรรม งามเลิศล้ำศิลปะไทย สามพรานสราญใจ วิถีไทยบ้านสวนคลอง” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอสามพราน และบริเวณใกล้เคียง ผ่านความสวยงามของขบวนรถโบราณ และรถคลาสสิคที่พร้อมใจอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดกว่า 40 คันตลอดการเดินทาง”

นายคันชล ผ่องใส นายอำเภอสามพราน เป็นประธานเปิดงานขบวนรถโบราณ คาราวานชานกรุง ครั้งที่ 2 ภายใต้คอนเซปต์งานเที่ยวชมวัฒนธรรม งามเลิศล้ำศิลปะไทย สามพรานสราญใจ วิถีไทยบ้านสวนคลอง ซึ่งจัดขึ้นโดย สภาวัฒนธรรมอำเภอสามพราน ร่วมกับสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมในงานได้จัดให้มีการท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย และวิถีชีวิตบุคคลในท้องถิ่นจากแหล่งการเรียนรู้ในอำเภอสามพราน
ซึ่งล้วนได้มาจากศักยภาพของคนในท้องถิ่น และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกความตระหนักรู้ การมีส่วนร่วม ให้ประชาชนได้เกิดความรัก หวงแหน และเล็งเห็นความสำคัญถึงคุณค่าในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาให้ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตของบุคคลในท้องถิ่น ตลอดจนชุมชน สังคม ดำรงไว้อย่างยั่งยืน

การจัดงานขบวนรถโบราณคาราวานชานกรุง ครั้งที่ 2 นี้ได้รับความร่วมมือจากเป็นอย่างดี จากวัดไร่ขิง พระอารามหลวง สถานศึกษาในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ ห้างร้านบริษัท และสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย ซึ่งได้นำรถโบราณมาจัดแสดงภายในงาน เพื่อเป็นการสร้างสีสันบรรยากาศย้อนยุค ถือได้ว่าเป็นงานที่ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจ ทำดีด้วยใจ นับเป็นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมแบบประชารัฐร่วมใจ วัฒนธรรมไทยก้าวไกลแบบยั่งยืนอย่างแท้จริง

สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย จัดงาน “คาราวานชานกรุง ครั้งที่ 2” รวมสมาชิกขับรถโบราณ และรถคลาสสิคที่หาชมยากกว่า 40 คัน เที่ยวชมศิลปวัฒนธรรม วิถีไทยบ้านสวน บริเวณอำเภอสามพราน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ นายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอสามพราน และสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย จัดงาน “คาราวานชานกรุง ครั้งที่ 2” ภายใต้แนวคิด “เที่ยวชมวัฒนธรรม งามเลิศล้ำศิลปะไทย สามพรานสราญใจ วิถีไทยบ้านสวนคลอง” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอสามพราน และบริเวณใกล้เคียง ผ่านความสวยงามของขบวนรถโบราณ และรถคลาสสิคที่พร้อมใจอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดกว่า 40 คันตลอดการเดินทาง”

นายคันชล ผ่องใส นายอำเภอสามพราน เป็นประธานเปิดงานขบวนรถโบราณ คาราวานชานกรุง ครั้งที่ 2 ภายใต้คอนเซปต์งานเที่ยวชมวัฒนธรรม งามเลิศล้ำศิลปะไทย สามพรานสราญใจ วิถีไทยบ้านสวนคลอง ซึ่งจัดขึ้นโดย สภาวัฒนธรรมอำเภอสามพราน ร่วมกับสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมในงานได้จัดให้มีการท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย และวิถีชีวิตบุคคลในท้องถิ่นจากแหล่งการเรียนรู้ในอำเภอสามพราน ซึ่งล้วนได้มาจากศักยภาพของคนในท้องถิ่น และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกความตระหนักรู้ การมีส่วนร่วม ให้ประชาชนได้เกิดความรัก หวงแหน และเล็งเห็นความสำคัญถึงคุณค่าในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาให้ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตของบุคคลในท้องถิ่น ตลอดจนชุมชน สังคม ดำรงไว้อย่างยั่งยืน

การจัดงานขบวนรถโบราณคาราวานชานกรุง ครั้งที่ 2 นี้ได้รับความร่วมมือจากเป็นอย่างดี จากวัดไร่ขิง พระอารามหลวง สถานศึกษาในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ ห้างร้านบริษัท และสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย ซึ่งได้นำรถโบราณมาจัดแสดงภายในงาน เพื่อเป็นการสร้างสีสันบรรยากาศย้อนยุค ถือได้ว่าเป็นงานที่ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจ ทำดีด้วยใจ นับเป็นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมแบบประชารัฐร่วมใจ วัฒนธรรมไทยก้าวไกลแบบยั่งยืนอย่างแท้จริง

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!