“สยามกลการอะไหล่” เพิ่มพื้นที่สีเขียว “อาสาปลูกป่าชายเลน”


นายธเนส วัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายโช้คอัพ KYB แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย นำทีมคณะผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ คืนกำไรสู่สังคมเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับโครงการ “อาสาปลูกป่าชายเลน” เพื่อคืนความสมดุลย์ทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ชายฝั่งทะเล อนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์นานาชนิดให้สามารถดำรงชีวิตร่วมกันอย่างยั่งยืน ในสภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลน น้ำกร่อยและมีน้ำทะเลท่วมถึงอย่างสม่ำเสมอ ณ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

นายธเนส วัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายโช้คอัพ KYB แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย นำทีมคณะผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ คืนกำไรสู่สังคมเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับโครงการ “อาสาปลูกป่าชายเลน” เพื่อคืนความสมดุลย์ทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ชายฝั่งทะเล อนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์นานาชนิดให้สามารถดำรงชีวิตร่วมกันอย่างยั่งยืน ในสภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลน น้ำกร่อยและมีน้ำทะเลท่วมถึงอย่างสม่ำเสมอ ณ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!