สศอ. เผย MPI เดือนมกราคมยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือนแรกของปี 2560 ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ 1.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน โดยอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลบวก ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าขั้นมูลฐาน ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม รถยนต์ และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือนแรกของปี 2560 ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 3.1% เมื่อเทียบจากเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และขยายตัวที่ 1.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน โดยอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลบวก ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าขั้นมูลฐาน ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม รถยนต์ และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
สินค้าในอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลบวกต่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ได้แก่

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 29.77% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความต้องการใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จำพวก Other IC, Monolithic IC และ Transistors ที่เพิ่มขึ้นในสินค้าที่เกี่ยวกับรถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนของอุปกรณ์สื่อสาร
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าขั้นมูลฐาน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 13.64% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความต้องการเหล็กทรงยาวเพิ่มขึ้นในทุกสินค้า โดยเฉพาะเหล็กเส้นข้ออ้อย เหล็กลวด และเหล็กลวดแรงดึงสูง ในขณะที่เหล็กทรงแบน มีความต้องการเพิ่มขึ้นในเหล็กเคลือบสังกะสี และเหล็กแผ่นรีดร้อน จากราคาสินค้าเหล็กที่ยังคงปรับสูงทำให้ได้คำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค ขยายตัวเพิ่มขึ้น 23.32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีการขยายฐานการผลิตในบางโรงงานจากปีก่อน

รถยนต์ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผู้ผลิตเริ่มทำการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ ประกอบกับสถานการณ์การส่งออกและราคาพืชผลการเกษตรเริ่มปรับตัวดีขึ้น รวมถึงผลจากการเร่งซื้อในช่วงก่อนปรับภาษีสรรพสามิตใหม่ในเดือนมกราคม 59 และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือนแรกของปี 2560 ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ 1.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน โดยอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลบวก ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าขั้นมูลฐาน ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม รถยนต์ และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือนแรกของปี 2560 ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 3.1% เมื่อเทียบจากเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และขยายตัวที่ 1.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน โดยอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลบวก ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าขั้นมูลฐาน ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม รถยนต์ และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ สินค้าในอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลบวกต่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ได้แก่

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 29.77% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความต้องการใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จำพวก Other IC, Monolithic IC และ Transistors ที่เพิ่มขึ้นในสินค้าที่เกี่ยวกับรถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนของอุปกรณ์สื่อสาร เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าขั้นมูลฐาน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 13.64% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความต้องการเหล็กทรงยาวเพิ่มขึ้นในทุกสินค้า โดยเฉพาะเหล็กเส้นข้ออ้อย เหล็กลวด และเหล็กลวดแรงดึงสูง ในขณะที่เหล็กทรงแบน มีความต้องการเพิ่มขึ้นในเหล็กเคลือบสังกะสี และเหล็กแผ่นรีดร้อน จากราคาสินค้าเหล็กที่ยังคงปรับสูงทำให้ได้คำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค ขยายตัวเพิ่มขึ้น 23.32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีการขยายฐานการผลิตในบางโรงงานจากปีก่อน

รถยนต์ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผู้ผลิตเริ่มทำการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ ประกอบกับสถานการณ์การส่งออกและราคาพืชผลการเกษตรเริ่มปรับตัวดีขึ้น รวมถึงผลจากการเร่งซื้อในช่วงก่อนปรับภาษีสรรพสามิตใหม่ในเดือนมกราคม 59 และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!