สศอ. เผย MPI เดือนสิงหาคม ขยายตัว 3.74% ส่งสัญญาณเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่อง


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ขยายตัว 3.74% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันในปีก่อน ส่งสัญญาณการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทย โดยอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลบวก ได้แก่ เครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ รถยนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และน้ำมันปิโตรเลียม

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ประจำเดือนสิงหาคม ขยายตัวขึ้นเพิ่มขึ้น 3.74% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันในปีก่อนและเพิ่มขึ้น 3.77% เมื่อเทียบจากเดือนก่อน ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 8 เดือนแรกของปี 2560 ขยายตัว 1.00% ส่งสัญญาณบ่งบอกว่าเศรษฐกิจไทยกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำแท่ง) ที่ขยายตัว 8.50% รวมถึงการนำเข้าสินค้าทุนที่ขยายตัว 6.10% และการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป (ไม่รวมทองคำแท่ง) ที่ขยายตัวถึง 9.20% โดยอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลบวกต่อ MPI ได้แก่ เครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ รถยนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และน้ำมันปิโตรเลียม

อุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) มีการขยายตัว ได้แก่ เครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 38.39% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์ดีเซลที่ได้รับคำสั่งซื้อจากผู้ผลิตในประเทศเพื่อตอบสนองการผลิตรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะลูกค้าในกลุ่มประเทศ AEC (อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์)

รถยนต์ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 11.28% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลิตภัณฑ์รถปิคอัพและรถยนต์นั่งความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 cc. เนื่องจากผู้ผลิตบางรายมีเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ และมีงานมหกรรมรถยนต์ กระตุ้นตลาดในประเทศเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้น 6.83% ส่วนการส่งออกรถยนต์ปรับเพิ่มขึ้น จากรถปิคอัพที่ส่งออกไปในตลาดกลุ่มอาเซียน

ผลิตภัณฑ์ยาง ขยายตัวเพิ่มขึ้น 13.74% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลิตภัณฑ์ยางแผ่น โดยในปีนี้วัตถุดิบ (น้ำยาง) ออกสู่ตลาดมากขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่ฝนตกตลอดปีส่งผลให้ต้นยางสมบูรณ์เต็มที่ รวมถึงหลายบริษัททำการขยายตลาดใหม่ได้มากขึ้น

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 5.51% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในผลิตภัณฑ์ PCBA รองลงมาเป็นสินค้า Other ICs เนื่องจากแนวโน้มความต้องการใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามเทรนด์เทคโนโลยี IOT ที่เติบโตอย่างรวดเร็วต่อเนื่องจากปีก่อน

น้ำมันปิโตรเลียม ขยายตัวเพิ่มขึ้น 7.44% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลิตภัณฑ์น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันเครื่องบิน เนื่องจากในปีก่อนโรงกลั่นมีการซ่อมบำรุงบางส่วน ทำให้กำลังการผลิตในสินค้าดังกล่าวของปีก่อนลดลง แต่ในปีนี้สามารถกลั่นได้ตามปกติ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ขยายตัว 3.74% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันในปีก่อน ส่งสัญญาณการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทย โดยอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลบวก ได้แก่ เครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ รถยนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และน้ำมันปิโตรเลียม

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ประจำเดือนสิงหาคม ขยายตัวขึ้นเพิ่มขึ้น 3.74% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันในปีก่อนและเพิ่มขึ้น 3.77% เมื่อเทียบจากเดือนก่อน ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 8 เดือนแรกของปี 2560 ขยายตัว 1.00% ส่งสัญญาณบ่งบอกว่าเศรษฐกิจไทยกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำแท่ง) ที่ขยายตัว 8.50% รวมถึงการนำเข้าสินค้าทุนที่ขยายตัว 6.10% และการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป (ไม่รวมทองคำแท่ง) ที่ขยายตัวถึง 9.20% โดยอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลบวกต่อ MPI ได้แก่ เครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ รถยนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และน้ำมันปิโตรเลียม

อุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) มีการขยายตัว ได้แก่ เครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 38.39% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์ดีเซลที่ได้รับคำสั่งซื้อจากผู้ผลิตในประเทศเพื่อตอบสนองการผลิตรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะลูกค้าในกลุ่มประเทศ AEC (อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์)

รถยนต์ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 11.28% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลิตภัณฑ์รถปิคอัพและรถยนต์นั่งความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 cc. เนื่องจากผู้ผลิตบางรายมีเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ และมีงานมหกรรมรถยนต์ กระตุ้นตลาดในประเทศเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้น 6.83% ส่วนการส่งออกรถยนต์ปรับเพิ่มขึ้น จากรถปิคอัพที่ส่งออกไปในตลาดกลุ่มอาเซียน

ผลิตภัณฑ์ยาง ขยายตัวเพิ่มขึ้น 13.74% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลิตภัณฑ์ยางแผ่น โดยในปีนี้วัตถุดิบ (น้ำยาง) ออกสู่ตลาดมากขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่ฝนตกตลอดปีส่งผลให้ต้นยางสมบูรณ์เต็มที่ รวมถึงหลายบริษัททำการขยายตลาดใหม่ได้มากขึ้น

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 5.51% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในผลิตภัณฑ์ PCBA รองลงมาเป็นสินค้า Other ICs เนื่องจากแนวโน้มความต้องการใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามเทรนด์เทคโนโลยี IOT ที่เติบโตอย่างรวดเร็วต่อเนื่องจากปีก่อน

น้ำมันปิโตรเลียม ขยายตัวเพิ่มขึ้น 7.44% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลิตภัณฑ์น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันเครื่องบิน เนื่องจากในปีก่อนโรงกลั่นมีการซ่อมบำรุงบางส่วน ทำให้กำลังการผลิตในสินค้าดังกล่าวของปีก่อนลดลง แต่ในปีนี้สามารถกลั่นได้ตามปกติ

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!