สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม กันน็อก กันนะ สวมหมวกกันน็อก 100 % ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)


เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “การรณรงค์สถานศึกษาร่วมใจสวมหมวกกันน็อก 100% ในปี 2561” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)เพื่อให้ความรู้เรื่องการเลือกและสวมหมวกกันน็อกที่ถูกต้อง และสร้างความตระหนักในการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับนักศึกษาโดยมี นายสุราษฎร์ เจริญชัยกุล (ที่ 4 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กรุงเทพมหานคร และนายธนันท์ชัย เมฆประเสริฐวนิช (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นเกียรติในงาน โดย มีนายนิพนธ์ เนียมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) (ที่ 5 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ ณ ลานกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

กิจกรรมการรณรงค์สถานศึกษา (อาชีวะ) ร่วมใจสวมหมวกกันน็อก 100% ในปี 2561 จะนำร่องจัดขึ้นใน สถานศึกษาอาชีวะ ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่คือ รถจักรยานยนต์ และกลุ่มคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 15-29 ปี โดยสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มชื่นชอบรถจักรยานยนต์ และนิยมใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะในการเดินทางเป็นประจำ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม "การรณรงค์สถานศึกษาร่วมใจสวมหมวกกันน็อก 100% ในปี 2561" ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)เพื่อให้ความรู้เรื่องการเลือกและสวมหมวกกันน็อกที่ถูกต้อง และสร้างความตระหนักในการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับนักศึกษาโดยมี นายสุราษฎร์ เจริญชัยกุล (ที่ 4 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กรุงเทพมหานคร และนายธนันท์ชัย เมฆประเสริฐวนิช (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นเกียรติในงาน โดย มีนายนิพนธ์ เนียมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) (ที่ 5 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ ณ ลานกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

กิจกรรมการรณรงค์สถานศึกษา (อาชีวะ) ร่วมใจสวมหมวกกันน็อก 100% ในปี 2561 จะนำร่องจัดขึ้นใน สถานศึกษาอาชีวะ ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่คือ รถจักรยานยนต์ และกลุ่มคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 15-29 ปี โดยสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มชื่นชอบรถจักรยานยนต์ และนิยมใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะในการเดินทางเป็นประจำ

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!