สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มั่นใจ เลือกใช้ นิสสัน บิ๊ก เออร์แวน


นายรัฐการ จูตะเสน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการขาย และ นายพิสิทธ์ จันทรเสรีกุล กรรมการบริหาร บริษัท สยามนิสสันกรุงไทย จำกัด ร่วมส่งมอบรถยนต์นิสสัน บิ๊ก เออร์แวน จำนวน 245 คัน ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งไว้วางใจเลือกใช้รถยนต์นิสสัน ในกิจการของสำนักงานฯ โดยมี พ.ต.อ.พิทักษ์ ท้วมเกร็ด รองผู้บังคับการ กองพลาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ นิสสัน บิ๊ก เออร์แวน ได้รับความนิยมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยความโดดเด่นในด้านสมรรถนะ และรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูทันสมัย รวมถึงพื้นที่ใช้สอยภายใน ที่กว้างขวางและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทั้งพื้นที่ของผู้โดยสารและผู้ขับขี่

นายรัฐการ จูตะเสน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการขาย และ นายพิสิทธ์ จันทรเสรีกุล กรรมการบริหาร บริษัท สยามนิสสันกรุงไทย จำกัด ร่วมส่งมอบรถยนต์นิสสัน บิ๊ก เออร์แวน จำนวน 245 คัน ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งไว้วางใจเลือกใช้รถยนต์นิสสัน ในกิจการของสำนักงานฯ โดยมี พ.ต.อ.พิทักษ์ ท้วมเกร็ด รองผู้บังคับการ กองพลาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ นิสสัน บิ๊ก เออร์แวน ได้รับความนิยมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยความโดดเด่นในด้านสมรรถนะ และรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูทันสมัย รวมถึงพื้นที่ใช้สอยภายใน ที่กว้างขวางและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทั้งพื้นที่ของผู้โดยสารและผู้ขับขี่

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!