สีจิ้นผิงชี้ กองทัพมังกรต้องพัฒนาความพร้อมออกสู้รบ


นายสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีนได้ออกคำสั่งให้กองกำลังติดอาวุธของจีนพัฒนาขีดความสามารถในการสู้รบและความพร้อมในการทำสงคราม

นอกจากตำแหน่งประธานาธิบดีแล้ว สีจิ้นผิงยังดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง (CMC) อีกด้วย ซึ่งเขาได้ออกมากล่าวสุนทรพจน์ระหว่างออกตรวจศูนย์บัญชาการรบร่วมของ CMC ในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุด

“คณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลางควรโน้มนำกองกำลังติดอาวุธให้มีความพร้อมที่จะสู้รบและสามารถเอาชนะในสงครามได้ รวมถึงยอมรับในภารกิจต่างๆ และงานของยุคใหม่ที่พรรคและประชาชนได้มอบหมายให้” ประธานสีจิ้นผิงที่อยู่ในชุดทหารกล่าว
ความสามารถในการเอาชนะคือการรักษาความมั่นคงของประเทศซึ่งมีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ ส่วนการเสริมสร้างความสามารถและความพร้อมของการต่อสู้ในยุคใหม่นี้ ก็จะช่วยสนับสนุนความฝันของชาวจีนในการฟื้นฟูประเทศชาติ

สีจิ้นผิงยังได้เรียกร้องให้เหล่าทหารปฏิบัติงานและติดตามสถานการณ์ความมั่นคงของประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมทางทหารทุกทิศทางและทุกสาขา

นอกจากนี้ยังควรนำนวัตกรรมมาใช้ในการศึกษาและการวางแผนการสู้รบ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มของวิวัฒนาการทางทหารด้วย สีจิ้นผิงกล่าว

 

นายสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีนได้ออกคำสั่งให้กองกำลังติดอาวุธของจีนพัฒนาขีดความสามารถในการสู้รบและความพร้อมในการทำสงคราม

นอกจากตำแหน่งประธานาธิบดีแล้ว สีจิ้นผิงยังดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง (CMC) อีกด้วย ซึ่งเขาได้ออกมากล่าวสุนทรพจน์ระหว่างออกตรวจศูนย์บัญชาการรบร่วมของ CMC ในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุด

"คณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลางควรโน้มนำกองกำลังติดอาวุธให้มีความพร้อมที่จะสู้รบและสามารถเอาชนะในสงครามได้ รวมถึงยอมรับในภารกิจต่างๆ และงานของยุคใหม่ที่พรรคและประชาชนได้มอบหมายให้" ประธานสีจิ้นผิงที่อยู่ในชุดทหารกล่าว ความสามารถในการเอาชนะคือการรักษาความมั่นคงของประเทศซึ่งมีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ ส่วนการเสริมสร้างความสามารถและความพร้อมของการต่อสู้ในยุคใหม่นี้ ก็จะช่วยสนับสนุนความฝันของชาวจีนในการฟื้นฟูประเทศชาติ

สีจิ้นผิงยังได้เรียกร้องให้เหล่าทหารปฏิบัติงานและติดตามสถานการณ์ความมั่นคงของประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมทางทหารทุกทิศทางและทุกสาขา

นอกจากนี้ยังควรนำนวัตกรรมมาใช้ในการศึกษาและการวางแผนการสู้รบ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มของวิวัฒนาการทางทหารด้วย สีจิ้นผิงกล่าว

 

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!