สีจิ้นผิง แนะนักเขียน ศิลปิน สร้างผลงานจากประชาชน


ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนกล่าวเรียกร้องนักเขียนและศิลปินทั่วประเทศรักษาการผลิตผลงานอันยอดเยี่ยม ที่มุ่งให้ความสำคัญกับประชาชนและเผยแพร่ความคิดเชิงบวก รวมถึงส่งเสริมจิตวิญญาณและพลังอันแข็งแกร่ง เพื่อบรรลุเป้าหมายและความฝันจีนในการฟื้นคืนประเทศสู่ความยิ่งใหญ่

วาทะจากผู้นำสูงสุดของจีนเกิดขึ้นภายในการประชุมความก้าวหน้าทางอุดมการณ์และวัฒนธรรม ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง โดยนายหลิว อวิ๋นซาน หนึ่งในคณะกรรมการประจำกรมการเมืองแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามคำแนะนำจากประธานาธิบดีและผลิตผลงานที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

หลิวเผยว่าผลงานของแวดวงวรรณกรรมและศิลปะควรแสดงการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ และความสำเร็จที่เกิดจากพรรคฯ และประเทศนับตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนประชาชนจีน ครั้งที่ 18 เมื่อปี 2012

นอกจากนั้นนักเขียนและศิลปินทั่วประเทศยังควรสำแดงปณิธานความปรารถนาของประชาชน เน้นย้ำผลประโยชน์ทางสังคม และเติมเต็มความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ผ่านผลงานต่างๆ ด้วยอารมณ์ความรู้สึกอันยิ่งใหญ่อีกด้วย

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนกล่าวเรียกร้องนักเขียนและศิลปินทั่วประเทศรักษาการผลิตผลงานอันยอดเยี่ยม ที่มุ่งให้ความสำคัญกับประชาชนและเผยแพร่ความคิดเชิงบวก รวมถึงส่งเสริมจิตวิญญาณและพลังอันแข็งแกร่ง เพื่อบรรลุเป้าหมายและความฝันจีนในการฟื้นคืนประเทศสู่ความยิ่งใหญ่

วาทะจากผู้นำสูงสุดของจีนเกิดขึ้นภายในการประชุมความก้าวหน้าทางอุดมการณ์และวัฒนธรรม ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง โดยนายหลิว อวิ๋นซาน หนึ่งในคณะกรรมการประจำกรมการเมืองแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามคำแนะนำจากประธานาธิบดีและผลิตผลงานที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

หลิวเผยว่าผลงานของแวดวงวรรณกรรมและศิลปะควรแสดงการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ และความสำเร็จที่เกิดจากพรรคฯ และประเทศนับตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนประชาชนจีน ครั้งที่ 18 เมื่อปี 2012

นอกจากนั้นนักเขียนและศิลปินทั่วประเทศยังควรสำแดงปณิธานความปรารถนาของประชาชน เน้นย้ำผลประโยชน์ทางสังคม และเติมเต็มความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ผ่านผลงานต่างๆ ด้วยอารมณ์ความรู้สึกอันยิ่งใหญ่อีกด้วย

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!