สื่อมวลชนต่างชาติ เยี่ยมชมสายการผลิตยูดี โครเนอร์


ผู้แทนสื่อมวลชนจาก 9 ประเทศที่มาจากภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เข้าชมสายการผลิตยูดี โครเนอร์ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมภายหลังจากเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวยูดี โครเนอร์ ที่โรงงานประกอบรถบรรทุกยูดี ทรัคส์ ถนนบางนา-ตราด กม. 25

ผู้แทนสื่อมวลชนจาก 9 ประเทศที่มาจากภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เข้าชมสายการผลิตยูดี โครเนอร์ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมภายหลังจากเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวยูดี โครเนอร์ ที่โรงงานประกอบรถบรรทุกยูดี ทรัคส์ ถนนบางนา-ตราด กม. 25

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!