สุนัขดมกลิ่นเตรียมตกงาน! อุปกรณ์ดมกลิ่นไฮเทคอาจนำมาใช้ตามสนามบินในอนาคต


ปกติแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจตามสนามบินต่างๆ ทั่วโลก มักใช้สุนัขในการดมกลิ่นวัตถุผิดกฎหมายต่างๆ เช่น วัตถุระเบิด หรือยาเสพติด

แต่เวลานี้ นักวิทยาศาสตร์ที่ Technical University of Denmark ได้พัฒนาอุปกรณ์ไฮเทคชนิดใหม่ ที่สามารถนำมาใช้ตรวจสอบ “กลิ่น” วัตถุแปลกปลอมต่างๆ ในอากาศได้ โดยไม่ต้องมีการแตะต้องกระเป๋าแต่อย่างใด

อุปกรณ์ที่ว่านี้มีชื่อว่า Crim-Track สามารถตรวจจับกลิ่นวัตถุระเบิด หรือยาเสพติด ได้ภายใน 2 นาที แล้วส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ทราบผ่านระบบสื่อสารไร้สาย นอกจากนี้ภายในตัวอุปกรณ์นี้ยังมีชิพผสมสีย้อมผ้าบรรจุอยู่ ซึ่งจะเปลี่ยนสีเมื่อตรวจพบสารเคมีบางอย่าง

คาดว่าอุปกรณ์ดมกลิ่น Crim-Track นี้จะเริ่มออกมาใช้จริงในปี ค.ศ. 2020 นี้

ปกติแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจตามสนามบินต่างๆ ทั่วโลก มักใช้สุนัขในการดมกลิ่นวัตถุผิดกฎหมายต่างๆ เช่น วัตถุระเบิด หรือยาเสพติด

แต่เวลานี้ นักวิทยาศาสตร์ที่ Technical University of Denmark ได้พัฒนาอุปกรณ์ไฮเทคชนิดใหม่ ที่สามารถนำมาใช้ตรวจสอบ "กลิ่น" วัตถุแปลกปลอมต่างๆ ในอากาศได้ โดยไม่ต้องมีการแตะต้องกระเป๋าแต่อย่างใด

อุปกรณ์ที่ว่านี้มีชื่อว่า Crim-Track สามารถตรวจจับกลิ่นวัตถุระเบิด หรือยาเสพติด ได้ภายใน 2 นาที แล้วส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ทราบผ่านระบบสื่อสารไร้สาย นอกจากนี้ภายในตัวอุปกรณ์นี้ยังมีชิพผสมสีย้อมผ้าบรรจุอยู่ ซึ่งจะเปลี่ยนสีเมื่อตรวจพบสารเคมีบางอย่าง

คาดว่าอุปกรณ์ดมกลิ่น Crim-Track นี้จะเริ่มออกมาใช้จริงในปี ค.ศ. 2020 นี้

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!