ส่งออกรถโดยสารประจำทางจากจีนกว่า 500 คัน ยกระดับขนส่งมวลชนแอฟริกา


รถโดยสารประจำทางสีขาวและสีเหลือง สภาพใหม่เอี่ยมมากกว่า 500 คัน ถูกนำมาจอดเรียงรายเป็นทิวแถวอยู่บนท่าเรือขนส่งสินค้าเหลียนอวิ๋นก่าง ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองท่าเหลียนอวิ๋นก่าง มณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน เพื่อเตรียมส่งออกไปวิ่งแล่นให้บริการสาธารณชนในทวีปแอฟริกา

ทั้งนี้ ท่าเรือขนส่งสินค้าเหลียนอวิ๋นก่าง (Lianyungang Port) ที่ก่อสร้างขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1930 จัดเป็นหนึ่งในท่าเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่สุดสิบแห่งแรกของจีน และหนึ่งในท่าเรือฯ สามสิบแห่งแรกของโลก รวมถึงเป็นหนึ่งในจุดระบายสินค้าสำคัญจากจีนตะวันออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิก

รถโดยสารประจำทางสีขาวและสีเหลือง สภาพใหม่เอี่ยมมากกว่า 500 คัน ถูกนำมาจอดเรียงรายเป็นทิวแถวอยู่บนท่าเรือขนส่งสินค้าเหลียนอวิ๋นก่าง ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองท่าเหลียนอวิ๋นก่าง มณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน เพื่อเตรียมส่งออกไปวิ่งแล่นให้บริการสาธารณชนในทวีปแอฟริกา

ทั้งนี้ ท่าเรือขนส่งสินค้าเหลียนอวิ๋นก่าง (Lianyungang Port) ที่ก่อสร้างขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1930 จัดเป็นหนึ่งในท่าเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่สุดสิบแห่งแรกของจีน และหนึ่งในท่าเรือฯ สามสิบแห่งแรกของโลก รวมถึงเป็นหนึ่งในจุดระบายสินค้าสำคัญจากจีนตะวันออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิก

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!