“ส.ผู้นำเข้าฯ” ยื่นฟ้องศาลปกครอง วอนระงับคำสั่งกรมศุลฯ หวั่นธุรกิจพัง


สมาคมฯ ยื่นฟ้องศาลปกครอง วอนระงับคำสั่งการประเมินราคา “รถนำเข้าจากยุโรป” จากเดิม 43.6% เหลือ 5.94% เหตุภาษีขยับเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว หวั่นลูกค้าทิ้งรถ ส่งผลธุรกิจผู้นำเข้าอิสระฯ พัง

เช้าวันนี้ (12 ก.ย.2560) นายสมศักดิ์ ศรีรัตนประภาส นายกสมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่ เปิดเผยว่า ทางตัวแทนคณะกรรมการสมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่ ได้เดินทางและยื่นฟ้องศาลปกครอง เพื่อให้ระงับการดำเนินการของกรมศุลกากร ที่ปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณ “ราคาประเมิน” ในส่วนของรถยนต์นำเข้าสำเร็จรูปใหม่จากยุโรป

“จากเดิม การคำนวณ “ราคาประเมิน” จะนำราคาจำหน่ายหน้าเว็ปไซค์ ที่ไม่รวม Vat หัก ค่าการตลาด ในอัตรา 43.46% แต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางกรมศุลกากร ได้ปรับอัตราการหักค่าการตลาดใหม่ โดยเฉพาะรถหรูจากยุโรป ได้ ปรับอัตราลดลงต่ำสุด 5.94% จากราคาหน้าเว็ปไซค์ ที่รวม Vat ทำให้ “ราคาประเมิน” ที่จะนำมาคำนวณภาษี มีค่าสูงจากเดิมมาก ส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจของผู้นำเข้ารถยนต์อิสระรายย่อยเป็นอย่างมาก

เนื่องจากทางกรมศุลกากรไม่มีการแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า ทำให้รถยนต์ที่นำเข้ามาในช่วงนี้ ต้องเสียภาษีสูงขึ้นกว่าเท่าตัว ส่งผลทำให้ภาระตกไปยังผู้บริโภคที่สั่งจองรถยนต์จากประเทศดังกล่าว ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการต้องประสบปัญหาขาดทุน เพราะไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้าได้ เนื่องจากราคาดังกล่าวสูงกว่าที่ได้ตกลงกับลูกค้าไว้แล้ว ก่อนที่จะมีการสั่งและนำเข้ามาจำหน่าย”

ดังนั้น ทางสมาคมฯ จึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อให้ศาลปกครองพิจารณาและมีคำสั่งให้ทางกรมศุลกากรระงับการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการชั่วคราว และแจ้งกำหนดเวลาในการใช้แนวทางดังกล่าวล่วงหน้า เพื่อให้ทางผู้ประกอบการมีโอกาสในการปรับตัว และกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับกับนโยบายดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมฯ ยืนยันที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด และยินดีที่จะให้ความร่วมมือในทุกด้านที่ได้รับการแจ้งหรือร้องขอจากหน่วยงานภาครัฐ

 

สมาคมฯ ยื่นฟ้องศาลปกครอง วอนระงับคำสั่งการประเมินราคา “รถนำเข้าจากยุโรป” จากเดิม 43.6% เหลือ 5.94% เหตุภาษีขยับเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว หวั่นลูกค้าทิ้งรถ ส่งผลธุรกิจผู้นำเข้าอิสระฯ พัง

เช้าวันนี้ (12 ก.ย.2560) นายสมศักดิ์ ศรีรัตนประภาส นายกสมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่ เปิดเผยว่า ทางตัวแทนคณะกรรมการสมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่ ได้เดินทางและยื่นฟ้องศาลปกครอง เพื่อให้ระงับการดำเนินการของกรมศุลกากร ที่ปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณ “ราคาประเมิน” ในส่วนของรถยนต์นำเข้าสำเร็จรูปใหม่จากยุโรป

“จากเดิม การคำนวณ “ราคาประเมิน” จะนำราคาจำหน่ายหน้าเว็ปไซค์ ที่ไม่รวม Vat หัก ค่าการตลาด ในอัตรา 43.46% แต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางกรมศุลกากร ได้ปรับอัตราการหักค่าการตลาดใหม่ โดยเฉพาะรถหรูจากยุโรป ได้ ปรับอัตราลดลงต่ำสุด 5.94% จากราคาหน้าเว็ปไซค์ ที่รวม Vat ทำให้ “ราคาประเมิน” ที่จะนำมาคำนวณภาษี มีค่าสูงจากเดิมมาก ส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจของผู้นำเข้ารถยนต์อิสระรายย่อยเป็นอย่างมาก

เนื่องจากทางกรมศุลกากรไม่มีการแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า ทำให้รถยนต์ที่นำเข้ามาในช่วงนี้ ต้องเสียภาษีสูงขึ้นกว่าเท่าตัว ส่งผลทำให้ภาระตกไปยังผู้บริโภคที่สั่งจองรถยนต์จากประเทศดังกล่าว ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการต้องประสบปัญหาขาดทุน เพราะไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้าได้ เนื่องจากราคาดังกล่าวสูงกว่าที่ได้ตกลงกับลูกค้าไว้แล้ว ก่อนที่จะมีการสั่งและนำเข้ามาจำหน่าย”

ดังนั้น ทางสมาคมฯ จึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อให้ศาลปกครองพิจารณาและมีคำสั่งให้ทางกรมศุลกากรระงับการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการชั่วคราว และแจ้งกำหนดเวลาในการใช้แนวทางดังกล่าวล่วงหน้า เพื่อให้ทางผู้ประกอบการมีโอกาสในการปรับตัว และกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับกับนโยบายดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมฯ ยืนยันที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด และยินดีที่จะให้ความร่วมมือในทุกด้านที่ได้รับการแจ้งหรือร้องขอจากหน่วยงานภาครัฐ

 

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!