หล่อลื่น ปตท. บุกตลาดมาเลเซีย มอบสิทธิ์ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเจ้าแรก


นายบุรณิน รัตนสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) นายวิศาล ชวลิตานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ Mr. Joseph Lee Kim Kiong, Chairman, Efuel Services Sdn. Bhd. Mr. Michael Lee Chi Vui, Managing Director, Efuel Services Sdn. Bhd.

ร่วมลงนามในพิธีลงนามความร่วมมือ PTT Lubricants Distributorship Agreement Signing Ceremony ระหว่าง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัท Efuel Services Sdn. Bhd. อย่างเป็นทางการ ในการมอบสิทธิ์ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของ ปตท. เจ้าแรกในประเทศมาเลเซีย นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในการสร้างแบรนด์ของคนไทยให้เป็นที่รู้จักในเวทีอาเซียน

นายบุรณิน รัตนสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) นายวิศาล ชวลิตานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ Mr. Joseph Lee Kim Kiong, Chairman, Efuel Services Sdn. Bhd. Mr. Michael Lee Chi Vui, Managing Director, Efuel Services Sdn. Bhd.

ร่วมลงนามในพิธีลงนามความร่วมมือ PTT Lubricants Distributorship Agreement Signing Ceremony ระหว่าง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัท Efuel Services Sdn. Bhd. อย่างเป็นทางการ ในการมอบสิทธิ์ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของ ปตท. เจ้าแรกในประเทศมาเลเซีย นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในการสร้างแบรนด์ของคนไทยให้เป็นที่รู้จักในเวทีอาเซียน

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!