หัวเหว่ยจัดนวัตกรรมชุดใหญ่ ตั้งเป้าช่วยไทยเข้าสู่ “ไทยแลนด์ 4.0”


บริษัทหัวเหว่ย ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีสัญชาติจีนได้ผลักดันแผนการปฏิรูปดิจิตอลสำหรับอุตสาหกรรมหลัก 10 อย่าง เช่น การบริหารจัดการเมือง พลังงาน เกษตรกรรม และการศึกษา ให้แก่ประเทศไทยเพื่อช่วยให้บรรลุผลตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”
ในงาน Digital Thailand Big Bang 2017 งานเอ็กซ์โปด้านเทคโนโลยีดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บูธของหัวเหว่ยได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์และหนทางแก้ปัญหาต่างๆ เช่น สมาร์ทซิตี้ (เมืองอัจฉริยะ), พลังงานอัจฉริยะ, การจอดรถอัจฉริยะ, เส้นทางรถไฟดิจิตอล, สนามบินอัจฉริยะ, รัฐบาลอัจฉริยะ, การเกษตรอัจฉริยะ ฯลฯ

“ปีนี้หัวเหว่ยกำลังพัฒนาตามแผนงาน Embrace Digital Life ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ของภูมิภาคนี้ และเกี่ยวเนื่องกับธีมของงาน Digital Thailand Big Bang ด้วย การพัฒนาของหัวเหว่ยเราสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนสู่สังคมดิจิตอลของประเทศไทย ความต้องการไปสู่ชีวิตดิจิตอลของประชาชนคนไทย และเป้าหมายที่ได้ผลประโยชน์ร่วมกันของหุ้นส่วนธุรกิจ” กรรมการผู้จัดการบริษัทหัวเหว่ยประเทศไทยกล่าว
อุตสาหกรรม 10 อย่างที่หัวเหว่ยศึกษาและวิจัยล้วนเป็นอุตสาหกรรมที่หัวเหว่ยเลือกมาแนะนำเพื่อให้ผลักดันตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”
“หัวเหว่ยพร้อมและยินดีอย่างยิ่งที่จะทำงานให้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเราก็ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วด้วย”

บริษัทหัวเหว่ย ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีสัญชาติจีนได้ผลักดันแผนการปฏิรูปดิจิตอลสำหรับอุตสาหกรรมหลัก 10 อย่าง เช่น การบริหารจัดการเมือง พลังงาน เกษตรกรรม และการศึกษา ให้แก่ประเทศไทยเพื่อช่วยให้บรรลุผลตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ในงาน Digital Thailand Big Bang 2017 งานเอ็กซ์โปด้านเทคโนโลยีดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บูธของหัวเหว่ยได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์และหนทางแก้ปัญหาต่างๆ เช่น สมาร์ทซิตี้ (เมืองอัจฉริยะ), พลังงานอัจฉริยะ, การจอดรถอัจฉริยะ, เส้นทางรถไฟดิจิตอล, สนามบินอัจฉริยะ, รัฐบาลอัจฉริยะ, การเกษตรอัจฉริยะ ฯลฯ

“ปีนี้หัวเหว่ยกำลังพัฒนาตามแผนงาน Embrace Digital Life ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ของภูมิภาคนี้ และเกี่ยวเนื่องกับธีมของงาน Digital Thailand Big Bang ด้วย การพัฒนาของหัวเหว่ยเราสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนสู่สังคมดิจิตอลของประเทศไทย ความต้องการไปสู่ชีวิตดิจิตอลของประชาชนคนไทย และเป้าหมายที่ได้ผลประโยชน์ร่วมกันของหุ้นส่วนธุรกิจ” กรรมการผู้จัดการบริษัทหัวเหว่ยประเทศไทยกล่าว อุตสาหกรรม 10 อย่างที่หัวเหว่ยศึกษาและวิจัยล้วนเป็นอุตสาหกรรมที่หัวเหว่ยเลือกมาแนะนำเพื่อให้ผลักดันตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” “หัวเหว่ยพร้อมและยินดีอย่างยิ่งที่จะทำงานให้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเราก็ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วด้วย”

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!