อดานี โททอล ก๊าซ เปิดตัวโครงการนำร่อง ผสมไฮโดรเจนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้านำไฮโดรเจนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาเป็นพลังงานทดแทน


อดานี โททอล ก๊าซ จะใช้เทคโนโลยีล่าสุด เพื่อผสมผสานไฮโดรเจนสีเขียวเข้ากับก๊าซธรรมชาติสำหรับลูกค้าก๊าซธรรมชาติในครัวเรือนและลูกค้าเชิงพาณิชย์กว่า 4,000 รายในระหว่างระยะนำร่อง
โครงการฯ จะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ กระจายสัดส่วนพลังงาน พัฒนาระบบนิเวศไฮโดรเจน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้มากถึง 4%
โครงการริเริ่มที่ได้รับการตรวจสอบแล้วจะนำไปใช้ในตลาดอื่น ๆ ด้วย
อาห์เมดาบัด, อินเดีย, 30 พฤศจิกายน 2566 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ต

ในขณะที่บรรดาผู้นำจากทั่วโลกมารวมตัวกันที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติ (COP28) ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน จนถึง 12 ธันวาคม 2566 นั้น บริษัท อดานี โททอล ก๊าซ (Adani Total Gas Ltd. หรือ ATGL) บริษัทจัดจำหน่ายพลังงานและก๊าซในเมืองระดับแถวหน้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนร่วมโดยอดานี กรุ๊ป (Adani Group) และโททาลเอนเนอร์ยี่ส์ (TotalEnergies) ประกาศเริ่มบุกเบิกโครงการนำร่องการผสมไฮไดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen Blending Pilot Project)

สำหรับโครงการนี้ อดานี โททอล ก๊าซ จะใช้เทคโนโลยีล่าสุดเพื่อผสมไฮโดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen หรือ GH2) กับก๊าซธรรมชาติ ให้กับลูกค้าสำหรับการใช้ในครัวเรือนและพาณิชยกรรมกว่า 4,000 รายในเมืองอาห์เมดาบัด รัฐคุชราต โดยผลิต GH2 จากเทคนิคอิเล็กโทรไลซิสของน้ำด้วยไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทน การผสมไฮโดรเจนช่วยลดความเข้มข้นของคาร์บอนเมื่อเทียบกับการเผาก๊าซ แต่มีความสามารถในการทำความร้อนเท่ากัน

โครงการนี้คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในไตรมาสแรกของปีงบการเงิน 2567-2568 และสัดส่วนของไฮโดรเจนสีเขียวจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นจนสูงประมาณ 8% หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับการอนุมัติตามกฎระเบียบ หลังจากเสร็จสิ้นโครงการนำร่องแล้ว เชื้อเพลิงไฮโดรเจนแบบผสมจะถูกส่งไปยังพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองและพื้นที่อื่น ๆ ที่ได้รับใบอนุญาตจากอดานี โททอล ก๊าซ โดยการศึกษาพบว่า ไฮโดรเจนที่มีการผสมสูงถึง 8% สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 4%

ด้วยโครงการนำร่องนี้ อดานี โททอล ก๊าซ มุ่งหวังที่จะร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกโดยตรง และพัฒนาระบบนิเวศสำหรับการผสมไฮโดรเจนเพื่อจำหน่ายก๊าซในเมืองทั่วอินเดีย ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการปฏิบัติงานและประเมินความเข้ากันได้ของเชื้อเพลิงผสมกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่

คุณสุเรช พี มังกลานี ( Suresh P Manglani) กรรมการบริหารและซีอีโอของอดานี โททอล ก๊าซ กล่าวว่า “เรามีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการสร้างการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และโครงการนี้สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทอย่างต่อเนื่องของเราในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติ เพื่อให้อินเดียบรรลุความเป็นอิสระด้านพลังงานภายในปี 2590 โครงการนี้จะมีบทบาทในการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเรา และด้วยการลงทุนในโครงการนวัตกรรมเช่นนี้ เรากำลังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนความก้าวหน้าในโซลูชันพลังงานที่ยั่งยืน”

อดานี โททอล ก๊าซ จะใช้เทคโนโลยีล่าสุด เพื่อผสมผสานไฮโดรเจนสีเขียวเข้ากับก๊าซธรรมชาติสำหรับลูกค้าก๊าซธรรมชาติในครัวเรือนและลูกค้าเชิงพาณิชย์กว่า 4,000 รายในระหว่างระยะนำร่อง โครงการฯ จะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ กระจายสัดส่วนพลังงาน พัฒนาระบบนิเวศไฮโดรเจน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้มากถึง 4% โครงการริเริ่มที่ได้รับการตรวจสอบแล้วจะนำไปใช้ในตลาดอื่น ๆ ด้วย อาห์เมดาบัด, อินเดีย, 30 พฤศจิกายน 2566 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ต

ในขณะที่บรรดาผู้นำจากทั่วโลกมารวมตัวกันที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติ (COP28) ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน จนถึง 12 ธันวาคม 2566 นั้น บริษัท อดานี โททอล ก๊าซ (Adani Total Gas Ltd. หรือ ATGL) บริษัทจัดจำหน่ายพลังงานและก๊าซในเมืองระดับแถวหน้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนร่วมโดยอดานี กรุ๊ป (Adani Group) และโททาลเอนเนอร์ยี่ส์ (TotalEnergies) ประกาศเริ่มบุกเบิกโครงการนำร่องการผสมไฮไดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen Blending Pilot Project)

สำหรับโครงการนี้ อดานี โททอล ก๊าซ จะใช้เทคโนโลยีล่าสุดเพื่อผสมไฮโดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen หรือ GH2) กับก๊าซธรรมชาติ ให้กับลูกค้าสำหรับการใช้ในครัวเรือนและพาณิชยกรรมกว่า 4,000 รายในเมืองอาห์เมดาบัด รัฐคุชราต โดยผลิต GH2 จากเทคนิคอิเล็กโทรไลซิสของน้ำด้วยไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทน การผสมไฮโดรเจนช่วยลดความเข้มข้นของคาร์บอนเมื่อเทียบกับการเผาก๊าซ แต่มีความสามารถในการทำความร้อนเท่ากัน

โครงการนี้คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในไตรมาสแรกของปีงบการเงิน 2567-2568 และสัดส่วนของไฮโดรเจนสีเขียวจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นจนสูงประมาณ 8% หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับการอนุมัติตามกฎระเบียบ หลังจากเสร็จสิ้นโครงการนำร่องแล้ว เชื้อเพลิงไฮโดรเจนแบบผสมจะถูกส่งไปยังพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองและพื้นที่อื่น ๆ ที่ได้รับใบอนุญาตจากอดานี โททอล ก๊าซ โดยการศึกษาพบว่า ไฮโดรเจนที่มีการผสมสูงถึง 8% สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 4%

ด้วยโครงการนำร่องนี้ อดานี โททอล ก๊าซ มุ่งหวังที่จะร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกโดยตรง และพัฒนาระบบนิเวศสำหรับการผสมไฮโดรเจนเพื่อจำหน่ายก๊าซในเมืองทั่วอินเดีย ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการปฏิบัติงานและประเมินความเข้ากันได้ของเชื้อเพลิงผสมกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่

คุณสุเรช พี มังกลานี ( Suresh P Manglani) กรรมการบริหารและซีอีโอของอดานี โททอล ก๊าซ กล่าวว่า "เรามีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการสร้างการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และโครงการนี้สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทอย่างต่อเนื่องของเราในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติ เพื่อให้อินเดียบรรลุความเป็นอิสระด้านพลังงานภายในปี 2590 โครงการนี้จะมีบทบาทในการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเรา และด้วยการลงทุนในโครงการนวัตกรรมเช่นนี้ เรากำลังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนความก้าวหน้าในโซลูชันพลังงานที่ยั่งยืน"

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!