อนุรักษ์…“สถาปัตยกรรมโบราณ” เพชรเม็ดงามแห่งอันฮุย รักษาไว้ให้ลูกหลาน


ขณะนี้มณฑลอันฮุยของประเทศจีนกำลังใช้พยายามอย่างมากในการปกป้องสถาปัตยกรรมโบราณอันเก่าแก่สไตล์อันฮุยให้อยู่สืบต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน
สถาปัตยกรรมโบราณที่ว่านี้ มีให้เห็นทั่วไปในตัวเมือง ไม่ว่าเป็นที่อยู่อาศัย วัดเก่าแก่ หรือสถานศึกษาที่สร้างในสมัยโบราณ ที่อำเภอฉีเหมิน ในเมืองหวงซาน มณฑลอันฮุย มีการจัดเทศกาลที่ชาวบ้านสืบทอดกันมานับพันปี โดยชาวบ้านจำนวนมากจะมารวมตัวกันเพื่อถอนวัชพืชที่ขึ้นบนหลังคาบ้านเก่าแก่

“ตอนนี้แม้เราจะอาศัยอยู่ในบ้านที่สร้างใหม่ แต่เราก็ยังคงซ่อมแซมรักษาบ่นเก่าให้คงอยู่ เพราะประเพณีนี้เกิดขึ้นมาเพื่อรักษาสถาปัตยกรรมโบราณ แรงงานทั้งหมดในหมู่บ้านของเราล้วนมีส่วนร่วมในงานนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง” ชาวบ้านในหมู่บ้านพานชุนคนหนึ่งกล่าว

ทั้งนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเมืองหวงซานได้ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และปฏิรูปสถาปัตยกรรมโบราณเพื่อต่อลมหายใจและคืนชีวิตให้กับมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของเมือง

ขณะนี้มณฑลอันฮุยของประเทศจีนกำลังใช้พยายามอย่างมากในการปกป้องสถาปัตยกรรมโบราณอันเก่าแก่สไตล์อันฮุยให้อยู่สืบต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน สถาปัตยกรรมโบราณที่ว่านี้ มีให้เห็นทั่วไปในตัวเมือง ไม่ว่าเป็นที่อยู่อาศัย วัดเก่าแก่ หรือสถานศึกษาที่สร้างในสมัยโบราณ ที่อำเภอฉีเหมิน ในเมืองหวงซาน มณฑลอันฮุย มีการจัดเทศกาลที่ชาวบ้านสืบทอดกันมานับพันปี โดยชาวบ้านจำนวนมากจะมารวมตัวกันเพื่อถอนวัชพืชที่ขึ้นบนหลังคาบ้านเก่าแก่

“ตอนนี้แม้เราจะอาศัยอยู่ในบ้านที่สร้างใหม่ แต่เราก็ยังคงซ่อมแซมรักษาบ่นเก่าให้คงอยู่ เพราะประเพณีนี้เกิดขึ้นมาเพื่อรักษาสถาปัตยกรรมโบราณ แรงงานทั้งหมดในหมู่บ้านของเราล้วนมีส่วนร่วมในงานนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง" ชาวบ้านในหมู่บ้านพานชุนคนหนึ่งกล่าว

ทั้งนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเมืองหวงซานได้ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และปฏิรูปสถาปัตยกรรมโบราณเพื่อต่อลมหายใจและคืนชีวิตให้กับมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของเมือง

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!