อพวช. นำผลงานนวัตกรรมเปลี่ยนโลก ฝีมือเยาวชนไทย โชว์ในงาน “วิทย์สร้างคน” หวังส่งต่อแรงบันดาลใจผลักดันนักวิทย์รุ่นใหม่ๆ ต่อไป


อพวช. นำผลงานนวัตกรรมเปลี่ยนโลก ฝีมือเยาวชนไทย

โชว์ในงาน “วิทย์สร้างคน” หวังส่งต่อแรงบันดาลใจผลักดันนักวิทย์รุ่นใหม่ๆ ต่อไป

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน วิทย์สร้างคน ตอน Gen-Z Gen-Science ยกขบวนนิทรรศการ โชว์ผลงานนวัตกรรมเปลี่ยนโลก ภายใต้โครงการ “วิทย์สร้างคน” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานพัฒนาประเทศ

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ได้จัดงาน วิทย์สร้างคน ตอน Gen-Z Gen-Science ขึ้นเพื่อรวบรวมผลงานจากการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีฝีมือเยาวชนไทย ที่ช่วยพัฒนาความก้าวหน้าทางสังคมมานำเสนอและเผยแพร่ เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้แสดงออกทางความคิด ส่งเสริมการใช้ทักษะการเรียนรู้แบบ STEM Education ได้ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยการนำวิชาความรู้ทั้ง 4 ศาสตร์มาประยุกต์ใช้

ภายในงานวิทย์สร้างคน ตอน Gen-Z Gen-Science ครั้งนี้ ประกอบไปด้วยนิทรรศการเส้นทางสู่ฝันปั้นคนพันธุ์วิทย์ ที่เป็นการจัดแสดงผลงาน ภายใต้โครงการ “วิทย์สร้างคน” พร้อม showcase นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ต่อยอดสู่นวัตกรรมเปลี่ยนโลกกว่า 11 ผลงาน อาทิ สิ่งประดิษฐ์เชิงวิศวกรรมด้านการบินและอวกาศ การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of things : IoT) หุ่นยนต์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบรรยายพิเศษจากเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลเบื้องหลังความสำเร็จมาร่วมถ่ายทอดความรู้ผ่านประสบการณ์จริง โดยมีหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจ อาทิ Panel Discussion “สร้างสังคมอุดมนักคิด ขยายเมล็ดพันธุ์สายวิทย์ 4.0” ต่อด้วย Talk of the (Science) Team ยอดนักปั้น…ผู้ผลักดันคนพันธุ์วิทย์ และ Think Tank วิทยาศาสตร์สร้างชาติ ยุคเปลี่ยนผ่านวิถีแห่งนวัตกรรม รวมถึงการทดลองเล่นกับวิทย์ประดิษฐ์ของเล่น จากเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิที่พร้อมมาให้ความรู้และส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้นำเอาความรู้ไปบูรณาการเพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นชิ้นงานนวัตกรรม อาทิ ดร.มหิศร ว่องผาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ และผศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ นายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย นายหม่อง ทองดี แชมป์เครื่องบินกระดาษระดับประเทศและนานาชาติ ที่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสุดพิเศษในงานนี้

อพวช. นำผลงานนวัตกรรมเปลี่ยนโลก ฝีมือเยาวชนไทย

โชว์ในงาน “วิทย์สร้างคน” หวังส่งต่อแรงบันดาลใจผลักดันนักวิทย์รุ่นใหม่ๆ ต่อไป

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน วิทย์สร้างคน ตอน Gen-Z Gen-Science ยกขบวนนิทรรศการ โชว์ผลงานนวัตกรรมเปลี่ยนโลก ภายใต้โครงการ “วิทย์สร้างคน” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานพัฒนาประเทศ

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ได้จัดงาน วิทย์สร้างคน ตอน Gen-Z Gen-Science ขึ้นเพื่อรวบรวมผลงานจากการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีฝีมือเยาวชนไทย ที่ช่วยพัฒนาความก้าวหน้าทางสังคมมานำเสนอและเผยแพร่ เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้แสดงออกทางความคิด ส่งเสริมการใช้ทักษะการเรียนรู้แบบ STEM Education ได้ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยการนำวิชาความรู้ทั้ง 4 ศาสตร์มาประยุกต์ใช้

ภายในงานวิทย์สร้างคน ตอน Gen-Z Gen-Science ครั้งนี้ ประกอบไปด้วยนิทรรศการเส้นทางสู่ฝันปั้นคนพันธุ์วิทย์ ที่เป็นการจัดแสดงผลงาน ภายใต้โครงการ “วิทย์สร้างคน” พร้อม showcase นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ต่อยอดสู่นวัตกรรมเปลี่ยนโลกกว่า 11 ผลงาน อาทิ สิ่งประดิษฐ์เชิงวิศวกรรมด้านการบินและอวกาศ การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of things : IoT) หุ่นยนต์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบรรยายพิเศษจากเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลเบื้องหลังความสำเร็จมาร่วมถ่ายทอดความรู้ผ่านประสบการณ์จริง โดยมีหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจ อาทิ Panel Discussion “สร้างสังคมอุดมนักคิด ขยายเมล็ดพันธุ์สายวิทย์ 4.0” ต่อด้วย Talk of the (Science) Team ยอดนักปั้น…ผู้ผลักดันคนพันธุ์วิทย์ และ Think Tank วิทยาศาสตร์สร้างชาติ ยุคเปลี่ยนผ่านวิถีแห่งนวัตกรรม รวมถึงการทดลองเล่นกับวิทย์ประดิษฐ์ของเล่น จากเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิที่พร้อมมาให้ความรู้และส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้นำเอาความรู้ไปบูรณาการเพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นชิ้นงานนวัตกรรม อาทิ ดร.มหิศร ว่องผาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ และผศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ นายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย นายหม่อง ทองดี แชมป์เครื่องบินกระดาษระดับประเทศและนานาชาติ ที่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสุดพิเศษในงานนี้

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!