อย่าทิ้งเรี่ยราด! ชาวเน็ตโวยหลังเห็นจนท.แบกขยะกำแพงเมืองจีนลงเขาวันละ 10 ตัน


ยอดนักท่องเที่ยวที่กำแพงเมืองจีนด่านปาต๋าหลิ่งพุ่งทะลุ 60,000 คน สร้างขยะทั้งหมด 10 กว่าตัน ขยะเหล่านี้จะได้รับการเก็บกวาดโดยหน่วยทำความสะอาด 30 กว่าคนที่ต้องเก็บขยะรวบรวมใส่ถุงดำและแบกขึ้นหลังเพื่อขนย้ายลงมาจากเขา
เมื่อแบกขยะหนักๆ วันแล้ววันเล่าก็ยิ่งกดทับหลังและบั้นเอวของเจ้าหน้าที่เหล่านี้จนโค้งงอ แม้แต่วันหยุดก็ไม่สามารถพักผ่อนได้สักนาที เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเผยว่า “เพิ่งเก็บกวาดตรงนี้เสร็จ ตรงโน้นก็สกปรกอีกแล้ว”

ชาวเน็ตต่างชักชวนให้ทุกคนรับผิดชอบต่อขยะของตนเอง เช่น “การแสดงความเคารพที่ดีที่สุดต่อพวกเขาก็คือไม่ทิ้งขยะเรี่ยราด” “อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบ” “ขอให้ทุกคนท่องเที่ยวอย่างมีอารยธรรม อย่าทิ้งขยะไม่เป็นที่ พนักงานทำความสะอาดลำบากมาก”

ยอดนักท่องเที่ยวที่กำแพงเมืองจีนด่านปาต๋าหลิ่งพุ่งทะลุ 60,000 คน สร้างขยะทั้งหมด 10 กว่าตัน ขยะเหล่านี้จะได้รับการเก็บกวาดโดยหน่วยทำความสะอาด 30 กว่าคนที่ต้องเก็บขยะรวบรวมใส่ถุงดำและแบกขึ้นหลังเพื่อขนย้ายลงมาจากเขา เมื่อแบกขยะหนักๆ วันแล้ววันเล่าก็ยิ่งกดทับหลังและบั้นเอวของเจ้าหน้าที่เหล่านี้จนโค้งงอ แม้แต่วันหยุดก็ไม่สามารถพักผ่อนได้สักนาที เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเผยว่า “เพิ่งเก็บกวาดตรงนี้เสร็จ ตรงโน้นก็สกปรกอีกแล้ว”

ชาวเน็ตต่างชักชวนให้ทุกคนรับผิดชอบต่อขยะของตนเอง เช่น “การแสดงความเคารพที่ดีที่สุดต่อพวกเขาก็คือไม่ทิ้งขยะเรี่ยราด” “อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบ” “ขอให้ทุกคนท่องเที่ยวอย่างมีอารยธรรม อย่าทิ้งขยะไม่เป็นที่ พนักงานทำความสะอาดลำบากมาก”

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!