ฟอร์ด ชูนวัตกรรมยกระดับบริการผ่านระบบออนไลน์ นัดเช็คระยะด่วน 60 นาที ที่เว็บไซต์ Onlinebooking.ford.co.th


ฟอร์ด ประเทศไทย มุ่งมั่นสร้างความประทับใจและยกระดับการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการนำนวัตกรรมมาพัฒนาการให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการให้บริการที่รวดเร็วทันใจและได้คุณภาพตามมาตรฐาน โดยลูกค้าฟอร์ดสามารถนัดหมายเข้ารับบริการ 60 Minutes Express Service Guaranteed Online Booking ตรวจเช็คระยะด่วน 60 นาที ผ่านช่องทางออนไลน์แบบเรียลไทม์ได้อย่างสะดวกสบายเพียงคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ onlinebooking.ford.co.th

บริการ 60 Minutes Express Service Guaranteed Online Booking การันตีความรวดเร็วทันใจในการให้บริการภายในเวลา 60 นาที โดยช่างเทคนิคฟอร์ดที่มีความเชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย หลังจากลูกค้านัดเข้ารับบริการ 60 Minutes Express Service Guaranteed Online Booking ผ่านช่องทางออนไลน์ ลูกค้าจะได้รับการยืนยันทาง SMS ทันที หลังจากทำการนัดหมายสมบูรณ์ และยังสามารถแก้ไขการนัดหมายได้

2 วันล่วงหน้า หรือยกเลิกการนัดหมายได้ด้วยตนเอง ซึ่งลูกค้าสามารถนำรถเข้ารับบริการตามนัดหมายได้ตลอด 7 วัน ที่โชว์รูมและศูนย์บริการฟอร์ด 29 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การให้บริการเช็คระยะจะใช้เวลาเพียง 60 นาที ซึ่งฟอร์ดมีการรับประกันคุณภาพตามมาตรฐานการให้บริการของฟอร์ด และในกรณีที่ลูกค้านัดหมายเช็คระยะผ่านระบบออนไลน์แล้ว ฟอร์ดไม่สามารถให้บริการภายในเวลา 60 นาทีได้ ฟอร์ดจะไม่คิดค่าบริการการเช็คระยะในครั้งนั้น ซึ่งมูลค่าของบริการเช็คระยะที่จะได้รับฟรีภายใต้โปรแกรมนี้ ขึ้นอยู่กับรุ่นรถและระยะที่เช็คตามเงื่อนไข

ทั้งนี้ บริการ 60 Minutes Express Service Guaranteed Online Booking ให้บริการสำหรับผู้ใช้รถยนต์ฟอร์ด

ทุกรุ่นที่จำหน่ายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และเป็นงานเช็คระยะที่ไม่เกิน 105,000 กิโลเมตร การนับระยะเวลา 60 นาที จะอ้างอิงจากเวลาในระบบ และไม่รวมระยะเวลาล้างรถ และรายการซ่อมเพิ่มอื่นๆ นอกเหนือจากการเช็คระยะปกติ

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ford.co.th หรือ ฟอร์ด คอลเซ็นเตอร์ โทร.

0-2686-5899 (กรุงเทพฯ) และต่างจังหวัดโทรฟรีที่ 1-800-225-449

ฟอร์ด ประเทศไทย มุ่งมั่นสร้างความประทับใจและยกระดับการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการนำนวัตกรรมมาพัฒนาการให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการให้บริการที่รวดเร็วทันใจและได้คุณภาพตามมาตรฐาน โดยลูกค้าฟอร์ดสามารถนัดหมายเข้ารับบริการ 60 Minutes Express Service Guaranteed Online Booking ตรวจเช็คระยะด่วน 60 นาที ผ่านช่องทางออนไลน์แบบเรียลไทม์ได้อย่างสะดวกสบายเพียงคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ onlinebooking.ford.co.th

บริการ 60 Minutes Express Service Guaranteed Online Booking การันตีความรวดเร็วทันใจในการให้บริการภายในเวลา 60 นาที โดยช่างเทคนิคฟอร์ดที่มีความเชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย หลังจากลูกค้านัดเข้ารับบริการ 60 Minutes Express Service Guaranteed Online Booking ผ่านช่องทางออนไลน์ ลูกค้าจะได้รับการยืนยันทาง SMS ทันที หลังจากทำการนัดหมายสมบูรณ์ และยังสามารถแก้ไขการนัดหมายได้

2 วันล่วงหน้า หรือยกเลิกการนัดหมายได้ด้วยตนเอง ซึ่งลูกค้าสามารถนำรถเข้ารับบริการตามนัดหมายได้ตลอด 7 วัน ที่โชว์รูมและศูนย์บริการฟอร์ด 29 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การให้บริการเช็คระยะจะใช้เวลาเพียง 60 นาที ซึ่งฟอร์ดมีการรับประกันคุณภาพตามมาตรฐานการให้บริการของฟอร์ด และในกรณีที่ลูกค้านัดหมายเช็คระยะผ่านระบบออนไลน์แล้ว ฟอร์ดไม่สามารถให้บริการภายในเวลา 60 นาทีได้ ฟอร์ดจะไม่คิดค่าบริการการเช็คระยะในครั้งนั้น ซึ่งมูลค่าของบริการเช็คระยะที่จะได้รับฟรีภายใต้โปรแกรมนี้ ขึ้นอยู่กับรุ่นรถและระยะที่เช็คตามเงื่อนไข

ทั้งนี้ บริการ 60 Minutes Express Service Guaranteed Online Booking ให้บริการสำหรับผู้ใช้รถยนต์ฟอร์ด

ทุกรุ่นที่จำหน่ายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และเป็นงานเช็คระยะที่ไม่เกิน 105,000 กิโลเมตร การนับระยะเวลา 60 นาที จะอ้างอิงจากเวลาในระบบ และไม่รวมระยะเวลาล้างรถ และรายการซ่อมเพิ่มอื่นๆ นอกเหนือจากการเช็คระยะปกติ

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ford.co.th หรือ ฟอร์ด คอลเซ็นเตอร์ โทร.

0-2686-5899 (กรุงเทพฯ) และต่างจังหวัดโทรฟรีที่ 1-800-225-449

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!