อิตาลีเปิดให้เช่าปราสาท – โบสถ์โบราณ


อิตาลีเตรียมนำสถาปัตยกรรมโบราณมาสร้างมูลค่าให้งอกเงย ด้วยการเปิดให้ผู้ที่สนใจมาประมูลสิทธิครอบครอง ปราสาท สำนักสงฆ์ และวิลล่าเก่าแก่มากมาย นับตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 11 ได้นานถึง 50 ปี

แนวคิดนี้เริ่มขึ้นโดยหน่วยงานดูแลทรัพย์สินของอิตาลี ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวแดนมักโรนี ที่ต้องการปรับปรุงบูรณะอาคารเก่าแก่ที่มีมากมายทั่วอิตาลี รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว โดยเน้นไปในกลุ่มที่ชอบเดินป่า เดินทางไกล และนักปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว

Roberto Reggi ผู้อำนวยการหน่วยงานทรัพย์สินของรัฐ บอกว่า ตอนนี้มีอาคารเก่าแก่กว่า 300 แห่งที่เปิดให้ประมูลสิทธิครอบครองที่ดินและทรัพย์สิน และในปีนี้โครงการได้รับการตอบรับที่ดีมาก เพราะมีผู้สนใจยื่นขอประมูลมากกว่า 2 หมื่น 1 พันราย จากการเปิดให้ประมูลโบราณสถาน 100 แห่งแรก

ผู้ที่จะผ่านคุณสมบัติในการถือกรรมสิทธิ์ในอาคารโบราณเหล่านี้ นอกจากจะให้เงินประมูลสูงแล้ว ยังต้องมีแผนการบูรณะอาคารที่เหมาะสม เช่น นำไปพัฒนาเป็นร้านอาหาร โรงแรม พิพิธภัณฑ์ หรือคลินิก ซึ่งขึ้นอยู่กับสัญญาเช่า ที่จะได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของอาคารเหล่านี้ตั้งแต่ 6-50 ปี

อิตาลีเตรียมนำสถาปัตยกรรมโบราณมาสร้างมูลค่าให้งอกเงย ด้วยการเปิดให้ผู้ที่สนใจมาประมูลสิทธิครอบครอง ปราสาท สำนักสงฆ์ และวิลล่าเก่าแก่มากมาย นับตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 11 ได้นานถึง 50 ปี

แนวคิดนี้เริ่มขึ้นโดยหน่วยงานดูแลทรัพย์สินของอิตาลี ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวแดนมักโรนี ที่ต้องการปรับปรุงบูรณะอาคารเก่าแก่ที่มีมากมายทั่วอิตาลี รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว โดยเน้นไปในกลุ่มที่ชอบเดินป่า เดินทางไกล และนักปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว

Roberto Reggi ผู้อำนวยการหน่วยงานทรัพย์สินของรัฐ บอกว่า ตอนนี้มีอาคารเก่าแก่กว่า 300 แห่งที่เปิดให้ประมูลสิทธิครอบครองที่ดินและทรัพย์สิน และในปีนี้โครงการได้รับการตอบรับที่ดีมาก เพราะมีผู้สนใจยื่นขอประมูลมากกว่า 2 หมื่น 1 พันราย จากการเปิดให้ประมูลโบราณสถาน 100 แห่งแรก

ผู้ที่จะผ่านคุณสมบัติในการถือกรรมสิทธิ์ในอาคารโบราณเหล่านี้ นอกจากจะให้เงินประมูลสูงแล้ว ยังต้องมีแผนการบูรณะอาคารที่เหมาะสม เช่น นำไปพัฒนาเป็นร้านอาหาร โรงแรม พิพิธภัณฑ์ หรือคลินิก ซึ่งขึ้นอยู่กับสัญญาเช่า ที่จะได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของอาคารเหล่านี้ตั้งแต่ 6-50 ปี

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!