อินทัช ส่งมอบสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับผู้พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง


นายชลาลักษณ์ บุนนาค ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ผู้บริหารคนที่ 4 จากขวา) ส่งมอบสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3.2 กิโลวัตต์จำนวน 3 ชุด เพื่อติดตั้งในหน่วยพิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 3 แห่งที่ไม่มีไฟฟ้าใช้งาน ได้แก่ หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยอีซะ หน่วยพิทักษ์ป่ากระทะแตก และหน่วยพิทักษ์ป่ายู่ยี่โดยการสนับสนุนครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ณ จ.อุทัยธานี

นายชลาลักษณ์ บุนนาค ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ผู้บริหารคนที่ 4 จากขวา) ส่งมอบสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3.2 กิโลวัตต์จำนวน 3 ชุด เพื่อติดตั้งในหน่วยพิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 3 แห่งที่ไม่มีไฟฟ้าใช้งาน ได้แก่ หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยอีซะ หน่วยพิทักษ์ป่ากระทะแตก และหน่วยพิทักษ์ป่ายู่ยี่โดยการสนับสนุนครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของโครงการ "พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง" ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ณ จ.อุทัยธานี

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!