“อินเดีย – รัสเซีย” เตรียมทำข้อตกลงซื้อขายอาวุธระหว่างปูตินเยือนอินเดีย


นักวิเคราะห์เชื่อว่า ประเด็นเรื่องการซื้อขายอาวุธระหว่างรัสเซียกับอินเดีย จะเป็นประเด็นหลักระหว่างที่ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิเมียร์ ปูติน เยือนอินเดียในขณะนี้ โดยคาดว่าข้อตกลงสำคัญคือ การที่อินเดียจะซื้อระบบต่อต้านขีปนาวุธ S-400 และยุทโธปกรณ์อื่นๆ จากรัสเซีย รวมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นการละเมิดมาตรการลงโทษของสหรัฐฯ ที่มีต่อรัสเซีย ในขณะที่อินเดียถือเป็นหนึ่งในพันธมิตรสำคัญทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ในเอเชีย

อินเดียหวังว่าจะได้รับการยกเว้นจากสหรัฐฯ ในเรื่องมาตรการลงโทษที่สหรัฐฯ นำมาใช้กับประเทศที่ทำข้อตกลงซื้อขายอาวุธกับรัสเซีย

ทางอินเดียระบุว่า ต้องการติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธเพื่อป้องกันตนเองจากการคุกคามของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จีน และปากีสถาน ซึ่งระบบ S-400 ของรัสเซียนั้น สามารรถยิงจรวดไปสกัดและทำลายขีปนาวุธในอากาศ โดยมีรัศมีทำการ 400 กิโลเมตร

โดยประธานาธิบดีปูติน มีกำหนดพบหารือกับนายกรัฐมนตรี นเรนธรา โมดี ในวันศุกร์นี้

นักวิเคราะห์เชื่อว่า การเยือนอินเดียของประธานาธิบดีปูติน และการจัดทำข้อตกลงด้านอาวุธนี้ จะยิ่งทำให้อินเดียมีความสัมพันธ์ทางทหารใกล้ชิดกับรัสเซียมากยิ่งขึ้น หลังจากทั้งสองประเทศมีความเย็นชาต่อกันในช่วงหลายปีมานี้ เนื่องจากรัสเซียหันไปสานสัมพันธ์กับจีนซึ่งถือเป็นคู่แข่งสำคัญของอินเดียในเอเชีย

นักวิเคราะห์เชื่อว่า ประเด็นเรื่องการซื้อขายอาวุธระหว่างรัสเซียกับอินเดีย จะเป็นประเด็นหลักระหว่างที่ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิเมียร์ ปูติน เยือนอินเดียในขณะนี้ โดยคาดว่าข้อตกลงสำคัญคือ การที่อินเดียจะซื้อระบบต่อต้านขีปนาวุธ S-400 และยุทโธปกรณ์อื่นๆ จากรัสเซีย รวมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นการละเมิดมาตรการลงโทษของสหรัฐฯ ที่มีต่อรัสเซีย ในขณะที่อินเดียถือเป็นหนึ่งในพันธมิตรสำคัญทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ในเอเชีย

อินเดียหวังว่าจะได้รับการยกเว้นจากสหรัฐฯ ในเรื่องมาตรการลงโทษที่สหรัฐฯ นำมาใช้กับประเทศที่ทำข้อตกลงซื้อขายอาวุธกับรัสเซีย

ทางอินเดียระบุว่า ต้องการติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธเพื่อป้องกันตนเองจากการคุกคามของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จีน และปากีสถาน ซึ่งระบบ S-400 ของรัสเซียนั้น สามารรถยิงจรวดไปสกัดและทำลายขีปนาวุธในอากาศ โดยมีรัศมีทำการ 400 กิโลเมตร

โดยประธานาธิบดีปูติน มีกำหนดพบหารือกับนายกรัฐมนตรี นเรนธรา โมดี ในวันศุกร์นี้

นักวิเคราะห์เชื่อว่า การเยือนอินเดียของประธานาธิบดีปูติน และการจัดทำข้อตกลงด้านอาวุธนี้ จะยิ่งทำให้อินเดียมีความสัมพันธ์ทางทหารใกล้ชิดกับรัสเซียมากยิ่งขึ้น หลังจากทั้งสองประเทศมีความเย็นชาต่อกันในช่วงหลายปีมานี้ เนื่องจากรัสเซียหันไปสานสัมพันธ์กับจีนซึ่งถือเป็นคู่แข่งสำคัญของอินเดียในเอเชีย

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!