อิหร่านเดินหน้าวิจัย “เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์” สัญญาไม่ทำนอกเหนือข้อตกลง


สำนักข่าวเตหะราน ไทมส์ เดลี (Tehran Times daily) รายงานว่า นักวิจัยของอิหร่านกำลังศึกษาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์สำหรับเรือดำน้ำ เรือรบ และเรือพิฆาต

ผู้บัญชาการกองทัพเรืออิหร่านชี้ว่า เครื่องยนต์พลังงานนิวเคลียร์จะทำให้กองทัพเรือไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันปิโตรเลียมระหว่างการเดินทางระยะยาวไปในน่านน้ำสากล
องค์การพลังงานปรมาณูแห่งอิหร่าน (The Atomic Energy Organization of Iran) เริ่มพัฒนาระบบสำหรับเรือเดินสมุทรพลังงานนิวเคลียร์ภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีฮัสซัน รูฮานีเมื่อปีที่แล้ว

ทั้งนี้ อิหร่านได้ขอให้หน่วยงานพลังงานปรมาณูนานาชาติ (International Atomic Energy Agency) ส่งผู้ช่วยเทคนิคด้านการออกแบบระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์มาให้

“เราจะปฏิบัติงานภายในกรอบข้อตกลงนิวเคลียร์ (nuclear deal) และข้อตกลงพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์(Safeguards Agreements) และจะไม่ทำอะไรนอกเหนือจากนั้น” หัวหน้าองค์การพลังงานปรมาณูแห่งอิหร่านกล่าว

 

สำนักข่าวเตหะราน ไทมส์ เดลี (Tehran Times daily) รายงานว่า นักวิจัยของอิหร่านกำลังศึกษาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์สำหรับเรือดำน้ำ เรือรบ และเรือพิฆาต

ผู้บัญชาการกองทัพเรืออิหร่านชี้ว่า เครื่องยนต์พลังงานนิวเคลียร์จะทำให้กองทัพเรือไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันปิโตรเลียมระหว่างการเดินทางระยะยาวไปในน่านน้ำสากล องค์การพลังงานปรมาณูแห่งอิหร่าน (The Atomic Energy Organization of Iran) เริ่มพัฒนาระบบสำหรับเรือเดินสมุทรพลังงานนิวเคลียร์ภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีฮัสซัน รูฮานีเมื่อปีที่แล้ว

ทั้งนี้ อิหร่านได้ขอให้หน่วยงานพลังงานปรมาณูนานาชาติ (International Atomic Energy Agency) ส่งผู้ช่วยเทคนิคด้านการออกแบบระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์มาให้

“เราจะปฏิบัติงานภายในกรอบข้อตกลงนิวเคลียร์ (nuclear deal) และข้อตกลงพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์(Safeguards Agreements) และจะไม่ทำอะไรนอกเหนือจากนั้น” หัวหน้าองค์การพลังงานปรมาณูแห่งอิหร่านกล่าว

 

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!