อีซูซุ จัด “นาฏมวยไทยอีซูซุ” ปีที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมทุนการศึกษารวมกว่า 1 ล้านบาท


บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จัดการแข่งขัน “นาฏมวยไทยอีซูซุ” รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2558 ในโครงการ “รักชาติ… รักษ์มวยไทย” สานต่อเจตจำนงค์แห่งการปลูกฝังจิตอนุรักษ์กีฬามวยไทยให้กับเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 พร้อมการก้าวสู่เกียรติภูมิอันยิ่งใหญ่ ในการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

มร. ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่า “การแข่งขันนาฏมวยไทยอีซูซุ ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องสู่ปีที่ 6 แล้วและได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากเยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันที่มากขึ้นในแต่ละปี ทำให้เราได้มีโอกาสเห็นถึงพัฒนาการด้านต่างๆ ของเยาวชนไทย รวมทั้งได้นำทีมเยาวชนมากความสามารถร่วมแสดงในกิจกรรมต่างๆ ของรัฐบาล ที่นอกจากจะเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้มีใจรักในศิลปะการป้องกันตัว อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยแล้วนั้น ยังเป็นการปูพื้นฐานการคิด และพัฒนาศักยภาพ พร้อมการทำงานร่วมกันเป็นทีมให้แก่เยาวชนอีกด้วย”

โดยในการแข่งขัน “นาฏมวยไทยอีซูซุ” รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศในปีนี้ ได้นำสุดยอดแชมป์ระดับภูมิภาคกว่า 20 ทีม คัดเลือกให้เหลือเพียง 8 ทีม จากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (ระดับการศึกษาละ 4 ทีม) เข้าร่วมประชันฝีไม้ลายมือ บรรเลงเพลงมวยไทยประกอบเพลงในเชิงสร้างสรรค์อีกครั้งหนึ่ง ณ ไอส์แลนด์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกทีมที่มีความสามารถโดดเด่น มีความพร้อมเพรียงและการใช้ท่ามาตรฐานแม่ไม้มวยไทย นั่นคือ หมัด เท้า เข่า ศอก ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยมีผลการตัดสินดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น • รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร และทุนการศึกษา มูลค่า 300,000 บาท, • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : โรงเรียนวัดน้ำพุ จ.ราชบุรี รับโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษา มูลค่า 100,000 บาท, • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รับโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท, • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 : โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด รับโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย • รางวัลชนะเลิศ : ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จ.นครสวรรค์ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร และทุนการศึกษา มูลค่า 300,000 บาท, • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : โรงเรียนบ้านรำไทยกนกนาฏ 2 จ.พระนครศรีอยุธยา รับโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษา มูลค่า 100,000 บาท, • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จ.ราชบุรี รับโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท, • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 : วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล จ.อุดรธานี รับโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท 

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จัดการแข่งขัน “นาฏมวยไทยอีซูซุ” รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2558 ในโครงการ “รักชาติ… รักษ์มวยไทย” สานต่อเจตจำนงค์แห่งการปลูกฝังจิตอนุรักษ์กีฬามวยไทยให้กับเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 พร้อมการก้าวสู่เกียรติภูมิอันยิ่งใหญ่ ในการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

มร. ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่า “การแข่งขันนาฏมวยไทยอีซูซุ ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องสู่ปีที่ 6 แล้วและได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากเยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันที่มากขึ้นในแต่ละปี ทำให้เราได้มีโอกาสเห็นถึงพัฒนาการด้านต่างๆ ของเยาวชนไทย รวมทั้งได้นำทีมเยาวชนมากความสามารถร่วมแสดงในกิจกรรมต่างๆ ของรัฐบาล ที่นอกจากจะเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้มีใจรักในศิลปะการป้องกันตัว อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยแล้วนั้น ยังเป็นการปูพื้นฐานการคิด และพัฒนาศักยภาพ พร้อมการทำงานร่วมกันเป็นทีมให้แก่เยาวชนอีกด้วย”

โดยในการแข่งขัน “นาฏมวยไทยอีซูซุ” รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศในปีนี้ ได้นำสุดยอดแชมป์ระดับภูมิภาคกว่า 20 ทีม คัดเลือกให้เหลือเพียง 8 ทีม จากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (ระดับการศึกษาละ 4 ทีม) เข้าร่วมประชันฝีไม้ลายมือ บรรเลงเพลงมวยไทยประกอบเพลงในเชิงสร้างสรรค์อีกครั้งหนึ่ง ณ ไอส์แลนด์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกทีมที่มีความสามารถโดดเด่น มีความพร้อมเพรียงและการใช้ท่ามาตรฐานแม่ไม้มวยไทย นั่นคือ หมัด เท้า เข่า ศอก ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยมีผลการตัดสินดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น • รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร และทุนการศึกษา มูลค่า 300,000 บาท, • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : โรงเรียนวัดน้ำพุ จ.ราชบุรี รับโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษา มูลค่า 100,000 บาท, • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รับโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท, • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 : โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด รับโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย • รางวัลชนะเลิศ : ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จ.นครสวรรค์ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร และทุนการศึกษา มูลค่า 300,000 บาท, • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : โรงเรียนบ้านรำไทยกนกนาฏ 2 จ.พระนครศรีอยุธยา รับโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษา มูลค่า 100,000 บาท, • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จ.ราชบุรี รับโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท, • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 : วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล จ.อุดรธานี รับโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท 

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!