อีซูซุ รับมอบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้ให้การสนับสนุน โครงการค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ “Art for All 2560”


มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ โดย นายพูนทรัพย์ มิ่งวัฒนบุญ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบประกาศเกียรติคุณ จากศาสตราจารย์กิตติคุณอำไพ สุจริตกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ในฐานะผู้ทำประโยชน์แก่สังคม ในพิธีเปิดค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ “Art for All 2560” โดยมอบเงินสนับสนุนโครงการจำนวน 400,000 บาท เพื่อร่วมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในค่ายศิลปะ ณ อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครราชสีมา

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ โดย นายพูนทรัพย์ มิ่งวัฒนบุญ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบประกาศเกียรติคุณ จากศาสตราจารย์กิตติคุณอำไพ สุจริตกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ในฐานะผู้ทำประโยชน์แก่สังคม ในพิธีเปิดค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ “Art for All 2560” โดยมอบเงินสนับสนุนโครงการจำนวน 400,000 บาท เพื่อร่วมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในค่ายศิลปะ ณ อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครราชสีมา

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!