อีทราน คว้ารางวัล Popular Vote จากเวที DVAb0 Demo Day โดยดิจิทัล เวนเจอร์ส จับมือพันธมิตรในอีโคซิสเต็ม เตรียมปล่อยผลิตภัณฑ์ ภายในไตรมาส 3


นายสรณัญช์ ชูฉัตร ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด สตาร์ทอัพไทย ผู้ออกแบบและพัฒนา “อีทราน พร้อม” (ETRAN PROM) รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการบริการสาธารณะคันแรกในโลก เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเสนอธุรกิจอีทราน ในงาน “DVAb0 Demo Day” ซึ่งจัดโดย ดิจิทัล เวนเจอร์ส บริษัทผู้พัฒนาสตาร์ทอัพในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด และต่อยอดธุรกิจ ต่อผู้บริหารระดับสูงจากธนาคารไทยพาณิชย์ คณะกรรมการจากองค์กรต่างชาติชั้นนำระดับโลก และเหล่านักลงทุนหลากหลายธุรกิจจากทั้งในและต่างประเทศ โดย อีทราน (ไทยแลนด์) ได้รับรางวัล Popular Vote ซึ่งเป็นรางวัลที่ผู้จัดงานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานเลือกโหวตให้กับ 1 ใน 10 สตาร์ทอัพ ที่เข้าร่วมนำเสนอธุรกิจในงานดังกล่าว

“เราได้รับรางวัลเป็นเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมบริการที่ปรึกษาทางการเงินจาก ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (PrimeStreet Advisory) เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีมูลค่าอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการที่อีทรานจะได้มีที่ปรึกษามืออาชีพทางด้านการเงินที่ถูกช่วงเวลา นับเป็นความภาคภูมิใจของอีทราน ที่ทุกคนเห็นถึงความตั้งใจจริงของพวกเรา ที่ต้องการสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อการขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น” นายสรณัญช์ กล่าวเสริม

นายสรณัญช์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บนเวทีในงาน “DVAb0 Demo Day” คณะกรรมการได้ซักถามบริษัทฯ เกี่ยวกับการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐต่อธุรกิจนี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า ขณะนี้ประเทศไทยเริ่มให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดมากขึ้น จากการที่ประเทศไทยได้มีการบันทึกข้อตกลงในสนธิสัญญาปารีส เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติ โดยภาครัฐมีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้อย่างเห็นได้ชัด อย่างเช่นความพยายามในการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้ใช้พลังงานไฟฟ้า ในส่วนของอีทราน ได้มีการพูดคุยกับทางภาครัฐฯ เพื่อช่วยกันทำให้ประเทศไทยเป็นเมืองสีเขียว โดยเริ่มจากกรุงเทพมหานคร โดยจะเห็นได้จากแผนธุรกิจของบริษัทฯ เกี่ยวกับ สถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ (Swap Station) ที่จะเชื่อมต่อกับแนวรถไฟฟ้า BTS เพื่อทำให้ตลอดเส้นทางการเดินทางของคนกรุงเทพฯ กว่าล้านคนต่อวัน เป็นเส้นทางการเดินทางที่สะอาดและปลอดมลภาวะ

“สิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่เป็นเพียงความฝัน แต่เป็นการทำงานเพื่อร่วมสร้างระบบนิเวศที่ดี และตอบโจทย์ภาครัฐด้วย ซึ่งแน่นอนว่า การลงทุนเรื่อง Swap Station เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูง แต่ให้ประโยชน์ในระยะยาวต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนและสิ่งแวดล้อม เราจึงต้องการแนวร่วมและการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมองเห็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างยั่งยืนร่วมกันในภาพรวม” นายสรณัญช์ กล่าว

ในส่วนของความคืบหน้าของอีทราน (ไทยแลนด์) ล่าสุดบริษัทฯ ได้รับเงินทุนเพิ่มจากดิจิทัล เวนเจอร์ส บริษัทผู้พัฒนาสตาร์ทอัพในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้านบุคลากรในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ กำลังคัดสรรผู้บริหารและพนักงานมาร่วมอุดมการณ์ ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจตามแผน ทั้งนี้ ตั้งเป้าพร้อมผลิต “อีทราน พร้อม” รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการบริการสาธารณะล็อตแรก ภายในไตรมาส 3 ปีนี้ หลังจากขณะนี้ได้พัฒนา “อีทราน พร้อม” คันต้นแบบให้สมบูรณ์และพร้อมใช้งานแล้ว นายสรณัญช์ กล่าวทิ้งท้าย

อนึ่ง งาน DVAb0 Demo Day เป็นเวทีสำคัญของ 10 สตาร์ทอัพ รวมทั้งของ อีทราน (ไทยแลนด์) ที่ผ่านการติวเข้มมากว่า 6 เดือน จากโครงการ Digital Ventures Accelerator (DVA) ของดิจิทัล เวนเจอร์ส โดยในงานมีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาด รวมทั้งมีคำแนะนำจาก mentor ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่ตรงกับธุรกิจของสตาร์ทอัพแต่ละราย นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจจากการพบปะนักลงทุนและกูรูในวงการสตาร์ทอัพระดับโลก ที่มารวมตัวในงานดังกล่าวอีกด้วย

นายสรณัญช์ ชูฉัตร ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด สตาร์ทอัพไทย ผู้ออกแบบและพัฒนา “อีทราน พร้อม” (ETRAN PROM) รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการบริการสาธารณะคันแรกในโลก เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเสนอธุรกิจอีทราน ในงาน “DVAb0 Demo Day” ซึ่งจัดโดย ดิจิทัล เวนเจอร์ส บริษัทผู้พัฒนาสตาร์ทอัพในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด และต่อยอดธุรกิจ ต่อผู้บริหารระดับสูงจากธนาคารไทยพาณิชย์ คณะกรรมการจากองค์กรต่างชาติชั้นนำระดับโลก และเหล่านักลงทุนหลากหลายธุรกิจจากทั้งในและต่างประเทศ โดย อีทราน (ไทยแลนด์) ได้รับรางวัล Popular Vote ซึ่งเป็นรางวัลที่ผู้จัดงานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานเลือกโหวตให้กับ 1 ใน 10 สตาร์ทอัพ ที่เข้าร่วมนำเสนอธุรกิจในงานดังกล่าว

“เราได้รับรางวัลเป็นเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมบริการที่ปรึกษาทางการเงินจาก ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (PrimeStreet Advisory) เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีมูลค่าอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการที่อีทรานจะได้มีที่ปรึกษามืออาชีพทางด้านการเงินที่ถูกช่วงเวลา นับเป็นความภาคภูมิใจของอีทราน ที่ทุกคนเห็นถึงความตั้งใจจริงของพวกเรา ที่ต้องการสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อการขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น” นายสรณัญช์ กล่าวเสริม

นายสรณัญช์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บนเวทีในงาน “DVAb0 Demo Day” คณะกรรมการได้ซักถามบริษัทฯ เกี่ยวกับการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐต่อธุรกิจนี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า ขณะนี้ประเทศไทยเริ่มให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดมากขึ้น จากการที่ประเทศไทยได้มีการบันทึกข้อตกลงในสนธิสัญญาปารีส เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติ โดยภาครัฐมีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้อย่างเห็นได้ชัด อย่างเช่นความพยายามในการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้ใช้พลังงานไฟฟ้า ในส่วนของอีทราน ได้มีการพูดคุยกับทางภาครัฐฯ เพื่อช่วยกันทำให้ประเทศไทยเป็นเมืองสีเขียว โดยเริ่มจากกรุงเทพมหานคร โดยจะเห็นได้จากแผนธุรกิจของบริษัทฯ เกี่ยวกับ สถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ (Swap Station) ที่จะเชื่อมต่อกับแนวรถไฟฟ้า BTS เพื่อทำให้ตลอดเส้นทางการเดินทางของคนกรุงเทพฯ กว่าล้านคนต่อวัน เป็นเส้นทางการเดินทางที่สะอาดและปลอดมลภาวะ

“สิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่เป็นเพียงความฝัน แต่เป็นการทำงานเพื่อร่วมสร้างระบบนิเวศที่ดี และตอบโจทย์ภาครัฐด้วย ซึ่งแน่นอนว่า การลงทุนเรื่อง Swap Station เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูง แต่ให้ประโยชน์ในระยะยาวต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนและสิ่งแวดล้อม เราจึงต้องการแนวร่วมและการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมองเห็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างยั่งยืนร่วมกันในภาพรวม” นายสรณัญช์ กล่าว

ในส่วนของความคืบหน้าของอีทราน (ไทยแลนด์) ล่าสุดบริษัทฯ ได้รับเงินทุนเพิ่มจากดิจิทัล เวนเจอร์ส บริษัทผู้พัฒนาสตาร์ทอัพในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้านบุคลากรในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ กำลังคัดสรรผู้บริหารและพนักงานมาร่วมอุดมการณ์ ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจตามแผน ทั้งนี้ ตั้งเป้าพร้อมผลิต “อีทราน พร้อม” รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการบริการสาธารณะล็อตแรก ภายในไตรมาส 3 ปีนี้ หลังจากขณะนี้ได้พัฒนา “อีทราน พร้อม” คันต้นแบบให้สมบูรณ์และพร้อมใช้งานแล้ว นายสรณัญช์ กล่าวทิ้งท้าย

อนึ่ง งาน DVAb0 Demo Day เป็นเวทีสำคัญของ 10 สตาร์ทอัพ รวมทั้งของ อีทราน (ไทยแลนด์) ที่ผ่านการติวเข้มมากว่า 6 เดือน จากโครงการ Digital Ventures Accelerator (DVA) ของดิจิทัล เวนเจอร์ส โดยในงานมีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาด รวมทั้งมีคำแนะนำจาก mentor ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่ตรงกับธุรกิจของสตาร์ทอัพแต่ละราย นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจจากการพบปะนักลงทุนและกูรูในวงการสตาร์ทอัพระดับโลก ที่มารวมตัวในงานดังกล่าวอีกด้วย

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!