“อีลอน มัสก์” เผยรูปอุโมงค์สำหรับเดินทางด้วยรถยนต์ใต้นครลอสแองเจิลลีส


มหาเศรษฐีเทคโนโลยี “อีลอน มัสก์” เผยรูปถ่ายอุโมงค์ที่เขากำลังก่อสร้างขึ้นใต้ดิน ในแถบชานเมืองนครลอสแองเจิลลีส เพื่อใช้ทดสอบระบบขนส่งแบบใหม่ซึ่งจะช่วยให้ผู้คนเดินทางใต้ดินโดยใช้รถยนต์ของตนเอง

อีลอน มัสก์ โพสต์รูปดังกล่าวในทวิตเตอร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ โดยระบุว่าอุโมงค์แห่งนี้จะมีความยาวราว 3 กม. ภายใน 4 เดือน ลอดใต้สนามบินเทศบาลแห่งหนึ่ง และจะไปเชื่อมกับบริเวณไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินครลอสแองเจิลลีส

และคาดว่าภายในหนึ่งปี อุโมงค์แห่งนี้จะมีความยาว 27 กม. เชื่อมต่อระหว่างสนามบินกับถนนไฮเวย์ US 101 แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เสียก่อน

เอกสารของสำนักงานเทศบาลส่วนท้องถิ่นของลอสแองเจิลลีส ระบุว่า อุโมงค์ดังกล่าวมีเส้นผ่าศูนย์กลางราว 4 เมตร และอยู่ลึกลงไปใต้ดินราว 13.4 เมตร

เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ อุโมงค์นี้จะใช้ทดสอบระบบการขนส่งที่เรียกว่า “สเก็ต” ซึ่งจะช่วยให้รถยนต์ส่วนบุคคลสามารถเดินทางผ่านอุโมงค์ได้โดยใช้การเคลื่อนตัวของรถยนต์ไปตามแนวราบผ่านการ “สเก็ต” จากปากอุโมงค์ด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง โดยไม่ต้องติดเครื่องยนต์ ทำให้ไม่เกิดมลภาวะภายในอุโมงค์

ทางบริษัท SpaceX ของนายมัสก์ เชื่อว่า ด้วยวิธีนี้จะทำให้การเดินทางในเมืองใหญ่ทำได้รวดเร็วขึ้น เลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด และลดมลพิษทางอากาศได้ด้วย

มหาเศรษฐีเทคโนโลยี "อีลอน มัสก์" เผยรูปถ่ายอุโมงค์ที่เขากำลังก่อสร้างขึ้นใต้ดิน ในแถบชานเมืองนครลอสแองเจิลลีส เพื่อใช้ทดสอบระบบขนส่งแบบใหม่ซึ่งจะช่วยให้ผู้คนเดินทางใต้ดินโดยใช้รถยนต์ของตนเอง

อีลอน มัสก์ โพสต์รูปดังกล่าวในทวิตเตอร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ โดยระบุว่าอุโมงค์แห่งนี้จะมีความยาวราว 3 กม. ภายใน 4 เดือน ลอดใต้สนามบินเทศบาลแห่งหนึ่ง และจะไปเชื่อมกับบริเวณไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินครลอสแองเจิลลีส

และคาดว่าภายในหนึ่งปี อุโมงค์แห่งนี้จะมีความยาว 27 กม. เชื่อมต่อระหว่างสนามบินกับถนนไฮเวย์ US 101 แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เสียก่อน

เอกสารของสำนักงานเทศบาลส่วนท้องถิ่นของลอสแองเจิลลีส ระบุว่า อุโมงค์ดังกล่าวมีเส้นผ่าศูนย์กลางราว 4 เมตร และอยู่ลึกลงไปใต้ดินราว 13.4 เมตร

เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ อุโมงค์นี้จะใช้ทดสอบระบบการขนส่งที่เรียกว่า "สเก็ต" ซึ่งจะช่วยให้รถยนต์ส่วนบุคคลสามารถเดินทางผ่านอุโมงค์ได้โดยใช้การเคลื่อนตัวของรถยนต์ไปตามแนวราบผ่านการ "สเก็ต" จากปากอุโมงค์ด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง โดยไม่ต้องติดเครื่องยนต์ ทำให้ไม่เกิดมลภาวะภายในอุโมงค์

ทางบริษัท SpaceX ของนายมัสก์ เชื่อว่า ด้วยวิธีนี้จะทำให้การเดินทางในเมืองใหญ่ทำได้รวดเร็วขึ้น เลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด และลดมลพิษทางอากาศได้ด้วย

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!