‘อูเบอร์’ ร่วมมือ ‘นาซ่า’ พัฒนารถแท็กซี่บินได้


Uber บริษัทให้บริการเรียกรถรับส่งผ่านแอพฯ กล่าวว่าได้ลงนามความตกลงกับหน่วยงานอวกาศ NASA ของอเมริกาเพื่อร่วมกันพัฒนาแท็กซี่บินได้ภายในปี ค.ศ. 2020 หรืออีกสามปีจากนี้

Uber หวังว่าจะสามารถให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี ค.ศ. 2023 ซึ่งก็คือ 6 ปีจากนี้

แท็กซี่ที่สามารถทะยานขึ้นในแนวตั้งเป็นบริการที่ Uber ต้องการช่วยให้ผู้เดินทางลดเวลาการสัญจร และลดมลพิษตามเมืองใหญ่

Uber เสนอตัวอย่างการเดินทางด้วยรถแท็กซี่บินได้ ระหว่างนครซานฟรานซิสโกและเมืองซานโฮเซ่ ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน โดยระบุว่าหากสัญจรทางถนนจะใช้เวลา 2 ชั่วโมง และมีค่าใช่จ่าย 111 ดอลลาร์

แต่ถ้าผู้โดยสารเดินทางทางอากาศ เวลาที่ใช้จะลดลงมาอยู่เพียง 15 นาที ค่าใช้จ่ายในช่วงแรกจะอยู่ที่ 129 ดอลลาร์ แต่ Uber เชื่อว่าจะลดลงมาอยู่ที่ 43 และ 20 ดอลลาร์เมื่อเวลาผ่านไป

แน่นอนว่า หาก Uber ต้องการให้โครงการนี้เกิดขึ้นจริง บริษัทต้องฝ่าฟันอุปสรรคด้านกฎระเบียบ และความกังวลเรื่องความปลอดภัย

Uber บริษัทให้บริการเรียกรถรับส่งผ่านแอพฯ กล่าวว่าได้ลงนามความตกลงกับหน่วยงานอวกาศ NASA ของอเมริกาเพื่อร่วมกันพัฒนาแท็กซี่บินได้ภายในปี ค.ศ. 2020 หรืออีกสามปีจากนี้

Uber หวังว่าจะสามารถให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี ค.ศ. 2023 ซึ่งก็คือ 6 ปีจากนี้

แท็กซี่ที่สามารถทะยานขึ้นในแนวตั้งเป็นบริการที่ Uber ต้องการช่วยให้ผู้เดินทางลดเวลาการสัญจร และลดมลพิษตามเมืองใหญ่

Uber เสนอตัวอย่างการเดินทางด้วยรถแท็กซี่บินได้ ระหว่างนครซานฟรานซิสโกและเมืองซานโฮเซ่ ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน โดยระบุว่าหากสัญจรทางถนนจะใช้เวลา 2 ชั่วโมง และมีค่าใช่จ่าย 111 ดอลลาร์

แต่ถ้าผู้โดยสารเดินทางทางอากาศ เวลาที่ใช้จะลดลงมาอยู่เพียง 15 นาที ค่าใช้จ่ายในช่วงแรกจะอยู่ที่ 129 ดอลลาร์ แต่ Uber เชื่อว่าจะลดลงมาอยู่ที่ 43 และ 20 ดอลลาร์เมื่อเวลาผ่านไป

แน่นอนว่า หาก Uber ต้องการให้โครงการนี้เกิดขึ้นจริง บริษัทต้องฝ่าฟันอุปสรรคด้านกฎระเบียบ และความกังวลเรื่องความปลอดภัย

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!