ฮอนด้าทุ่มเฉียด $3,000 ล้าน ลงทุนเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ


บริษัทรถยนต์ฮอนด้า มอเตอร์จะลงทุนในธุรกิจของ General Motors เพื่อให้เข้าถึงเทคโนโลยีขับเคลื่อนยานยนต์ด้วยระบบอัตโนมัติ ด้วยเงินมูลค่า 2,750 ล้านดอลลาร์

ในขั้นแรก ฮอนด้าซึ่งยังตามหลังคู่แข่งหลายบริษัทในเทคโนโลยีนี้ จะจ่ายเงิน 750 ล้านดอลลาร์ เพื่อซื้อหุ้นสัดส่วน 5.7 เปอร์เซ็นต์ จากบริษัท Cruise Automation ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ General Motors หรือ GM

จากนั้นฮอนด้าจะค่อยๆ ลงทุน 2,000 ล้านดอลลาร์ในระยะเวลา 12 ปี สำหรับงานด้านพัฒนาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เมื่อ 2 ปีก่อน GM เข้าซื้อกิจการของ Cruise Automation ด้วยเงินประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์

หากพิจารณาราคาซื้อหุ้นของ Cruise Automation ในครั้งล่าสุดนี้โดยฮอนด้า มูลค่าบริษัทของ Cruise Automation พุ่งไปอยู่ที่ 14,600 ล้านดอลลาร์

บริษัทรถยนต์ฮอนด้า มอเตอร์จะลงทุนในธุรกิจของ General Motors เพื่อให้เข้าถึงเทคโนโลยีขับเคลื่อนยานยนต์ด้วยระบบอัตโนมัติ ด้วยเงินมูลค่า 2,750 ล้านดอลลาร์

ในขั้นแรก ฮอนด้าซึ่งยังตามหลังคู่แข่งหลายบริษัทในเทคโนโลยีนี้ จะจ่ายเงิน 750 ล้านดอลลาร์ เพื่อซื้อหุ้นสัดส่วน 5.7 เปอร์เซ็นต์ จากบริษัท Cruise Automation ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ General Motors หรือ GM

จากนั้นฮอนด้าจะค่อยๆ ลงทุน 2,000 ล้านดอลลาร์ในระยะเวลา 12 ปี สำหรับงานด้านพัฒนาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เมื่อ 2 ปีก่อน GM เข้าซื้อกิจการของ Cruise Automation ด้วยเงินประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์

หากพิจารณาราคาซื้อหุ้นของ Cruise Automation ในครั้งล่าสุดนี้โดยฮอนด้า มูลค่าบริษัทของ Cruise Automation พุ่งไปอยู่ที่ 14,600 ล้านดอลลาร์

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!