ฮุนไดประกาศแต่งตั้งประธานใหม่ มร.โตชิฮิเดะ อาโนะ


ฮุนได ประกาศแต่งตั้ง มร. โตชิฮิเดะ อาโนะ ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด อย่างเป็นทางการ แทน มร.ฮิเดกิ ยานากิซาวา ที่พ้นวาระไปเมื่อเร็วๆนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

มร.อาโนะ ได้เข้าร่วมงานกับฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) ตั้งแต่ปี 2559 โดยดำรงตำแหน่ง รองประธานบริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด มาเป็นระยะเวลา 1ปี 6 เดือน ซึ่งหลังจากเข้ารับตำแหน่งใหม่ มร.อาโนะ จะดูแลรับผิดชอบงานด้านบริหารทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นในด้านธุรกิจการค้า การบริหารจัดการงานส่วนต่างประเทศ การเงินและบัญชี รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการทั่วไป

มร.อาโนะ มีประสบการณ์ทำงานให้กับกลุ่มบริษัทในเครือโซจิทสึมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533 รับผิดชอบในส่วนของฝ่ายเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรม หลังจากนั้นจึงเริ่มเข้ามาดูแลในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยประจำการอยู่ที่โซจิทสึประเทศมาเลเซีย และอินเดีย ซึ่งทำให้ มร.อาโนะ มีประสบการณ์ด้านยานยนต์มาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี

ในปีนี้เป็นวาระครบรอบ 10ปี ที่บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เข้ามาดำเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการในประเทศไทย มร.อาโนะ ยังคงมีนโยบายที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆไปสู่ผู้บริโภคชาวไทย ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมรุ่นใหม่ๆที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมไปถึงการเพิ่มจำนวนเครือข่ายศูนย์บริการให้ครอบคลุมในทุกภูมิภาค พร้อมกับพัฒนาคุณภาพด้านบริการให้ทันสมัยและสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยยังคงมุ่งมั่นที่จะอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้บริโภคชาวไทยไปอีกนานแสนนาน

ฮุนได ประกาศแต่งตั้ง มร. โตชิฮิเดะ อาโนะ ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด อย่างเป็นทางการ แทน มร.ฮิเดกิ ยานากิซาวา ที่พ้นวาระไปเมื่อเร็วๆนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

มร.อาโนะ ได้เข้าร่วมงานกับฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) ตั้งแต่ปี 2559 โดยดำรงตำแหน่ง รองประธานบริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด มาเป็นระยะเวลา 1ปี 6 เดือน ซึ่งหลังจากเข้ารับตำแหน่งใหม่ มร.อาโนะ จะดูแลรับผิดชอบงานด้านบริหารทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นในด้านธุรกิจการค้า การบริหารจัดการงานส่วนต่างประเทศ การเงินและบัญชี รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการทั่วไป

มร.อาโนะ มีประสบการณ์ทำงานให้กับกลุ่มบริษัทในเครือโซจิทสึมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533 รับผิดชอบในส่วนของฝ่ายเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรม หลังจากนั้นจึงเริ่มเข้ามาดูแลในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยประจำการอยู่ที่โซจิทสึประเทศมาเลเซีย และอินเดีย ซึ่งทำให้ มร.อาโนะ มีประสบการณ์ด้านยานยนต์มาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี

ในปีนี้เป็นวาระครบรอบ 10ปี ที่บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เข้ามาดำเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการในประเทศไทย มร.อาโนะ ยังคงมีนโยบายที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆไปสู่ผู้บริโภคชาวไทย ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมรุ่นใหม่ๆที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมไปถึงการเพิ่มจำนวนเครือข่ายศูนย์บริการให้ครอบคลุมในทุกภูมิภาค พร้อมกับพัฒนาคุณภาพด้านบริการให้ทันสมัยและสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยยังคงมุ่งมั่นที่จะอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้บริโภคชาวไทยไปอีกนานแสนนาน

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!