ฮุนได มอเตอร์ ครองตำแหน่ง 40 อันดับแรกของแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดระดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 4


ฮุนได มอเตอร์ ยังคงได้รับตำแหน่งในการจัดอับดับแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกอีกครั้ง จากผลการจัดอันดับล่าสุดโดย อินเตอร์แบรนด์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านแบรนด์ระดับโลก มูลค่าแบรนด์ฮุนไดระดับโลกเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 3% อยู่ที่ 13.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ส่งผลให้แบรนด์ฮุนไดยังคงครองตำแหน่ง 40 อันดับแรกของการจัดอันดับแบรนด์ทั่วโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยฮุนไดอยู่ในอันดับที่ 36 ของแบรนด์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก ในช่วงที่ตลาดหลายแห่งอยู่ในสภาวะที่มีการแข่งขันสูง

“ฮุนได มอเตอร์ เป็นแบรนด์ที่มีนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการนำมาประยุกต์ใช้ในรถยนต์ฮุนไดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีประสบการณ์การใช้รถยนต์ที่สมบูรณ์แบบ พวกเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่มูลค่าแบรนด์ฮุนไดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี” มร.วอนฮอง โช หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท ฮุนได มอเตอร์ จำกัด กล่าว “การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบัน อย่างเช่น การขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า, การเชื่อมต่อ และการขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติ นับเป็นโอกาสที่ดีของแบรนด์ฮุนได ที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนสู่อนาคต”

ฮุนไดยังคงครองตำแหน่งที่ 6 ในการจัดอันดับมูลค่าแบรนด์ในกลุ่มยานยนต์ทั่วโลก นับเป็นช่วงเวลาของการเติบโตแบบเท่าตัวของฮุนได ซึ่งมีมูลค่าแบรนด์เพิ่มขึ้นถึงสี่เท่านับตั้งแต่ปี 2548

“การเติบโตอย่างต่อเนื่องของมูลค่าแบรนด์ฮุนไดนั้นเป็นผลมาจากการลงทุนของฮุนไดที่ได้ริเริ่มไปสู่อนาคต รวมไปถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น การเปิดตัวฮุนได NEXO ที่ใช้เทคโนโลยีเซลส์เชื้อเพลิงขั้นสูง และการนำเสนอในตระกูล “N” ที่ให้สมรรถนะการขับขี่ขั้นสูง แสดงให้เห็นถึงการเป็นที่ยอมรับของเทคโนโลยีฮุนได ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์ค่านิยมของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง และมีการตอบสนองในการเปลี่ยนแปลงการทำตลาดอย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ” มร.ไมค์ โรชา ผู้อำนวยการส่วนการประเมินมูลค่าแบรนด์ระดับโลก กล่าว

ฮุนไดประสบความสำเร็จอย่างสูงในกลุ่มของอุตสาหกรรมยานยนต์หลัก รวมถึงการสร้างรถยนต์เอสยูวีที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฮโดรเจนเป็นครั้งแรกของโลก นั่นคือ ฮุนได NEXO ซึ่งเป็นรถยนต์ในกลุ่มประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของฮุนได รุ่น “โคนา” และ “ไอออนิค” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการริเริ่มอันมุ่งมั่นของบริษัทในการต่อยอดการขับเคลื่อนสู่อนาคต ด้วยรถยนต์ฮุนไดรุ่นที่ได้รับการพัฒนาในแบบประหยัดพลังงานของวงการอุตสาหกรรม

ฮุนได มอเตอร์ ยังคงได้รับตำแหน่งในการจัดอับดับแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกอีกครั้ง จากผลการจัดอันดับล่าสุดโดย อินเตอร์แบรนด์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านแบรนด์ระดับโลก มูลค่าแบรนด์ฮุนไดระดับโลกเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 3% อยู่ที่ 13.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ส่งผลให้แบรนด์ฮุนไดยังคงครองตำแหน่ง 40 อันดับแรกของการจัดอันดับแบรนด์ทั่วโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยฮุนไดอยู่ในอันดับที่ 36 ของแบรนด์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก ในช่วงที่ตลาดหลายแห่งอยู่ในสภาวะที่มีการแข่งขันสูง

“ฮุนได มอเตอร์ เป็นแบรนด์ที่มีนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการนำมาประยุกต์ใช้ในรถยนต์ฮุนไดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีประสบการณ์การใช้รถยนต์ที่สมบูรณ์แบบ พวกเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่มูลค่าแบรนด์ฮุนไดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี” มร.วอนฮอง โช หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท ฮุนได มอเตอร์ จำกัด กล่าว “การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบัน อย่างเช่น การขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า, การเชื่อมต่อ และการขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติ นับเป็นโอกาสที่ดีของแบรนด์ฮุนได ที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนสู่อนาคต”

ฮุนไดยังคงครองตำแหน่งที่ 6 ในการจัดอันดับมูลค่าแบรนด์ในกลุ่มยานยนต์ทั่วโลก นับเป็นช่วงเวลาของการเติบโตแบบเท่าตัวของฮุนได ซึ่งมีมูลค่าแบรนด์เพิ่มขึ้นถึงสี่เท่านับตั้งแต่ปี 2548

“การเติบโตอย่างต่อเนื่องของมูลค่าแบรนด์ฮุนไดนั้นเป็นผลมาจากการลงทุนของฮุนไดที่ได้ริเริ่มไปสู่อนาคต รวมไปถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น การเปิดตัวฮุนได NEXO ที่ใช้เทคโนโลยีเซลส์เชื้อเพลิงขั้นสูง และการนำเสนอในตระกูล “N” ที่ให้สมรรถนะการขับขี่ขั้นสูง แสดงให้เห็นถึงการเป็นที่ยอมรับของเทคโนโลยีฮุนได ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์ค่านิยมของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง และมีการตอบสนองในการเปลี่ยนแปลงการทำตลาดอย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ” มร.ไมค์ โรชา ผู้อำนวยการส่วนการประเมินมูลค่าแบรนด์ระดับโลก กล่าว

ฮุนไดประสบความสำเร็จอย่างสูงในกลุ่มของอุตสาหกรรมยานยนต์หลัก รวมถึงการสร้างรถยนต์เอสยูวีที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฮโดรเจนเป็นครั้งแรกของโลก นั่นคือ ฮุนได NEXO ซึ่งเป็นรถยนต์ในกลุ่มประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของฮุนได รุ่น “โคนา” และ “ไอออนิค” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการริเริ่มอันมุ่งมั่นของบริษัทในการต่อยอดการขับเคลื่อนสู่อนาคต ด้วยรถยนต์ฮุนไดรุ่นที่ได้รับการพัฒนาในแบบประหยัดพลังงานของวงการอุตสาหกรรม

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!