เกี่ยวกับเรา 

Web address of newsletter that will promote and describe latest developments in auto manufacturing specifically in AI (Artificial Intelligence) and Supply Change Management, While Import Engineering Technology from USA. & EU. to Asia.


ที่ปรึกษาวิศวกรอาวุโส
โรเบิร์ต แอล. นีล, จูเนียร์.
ปริญญาตรี- วิศวกรรมนิวเคลียร์, มหาวิทยาลัยแคนซัส, สหรัฐอเมริกา
ปรีญญาโท- วิศวกรรมนิวเคลียร์, มหาวิทยาลัยแคนซัส, สหรัฐอเมริกา
ประธานสมาคมวิศวกรรมแห่งมลรัฐแคนซัส, สหรัฐอเมริกา


บรรณาธิการต่างประเทศ
ศักดิ์สิทธิ์ ชมไพศาล


บรรณาธิการบทความ
ปรีชา บวรสถิตย์


บรรณาธิการบริหาร
เมธัส เจริญอรุโณทัย


carrushome@gmail.comRobot System QC


Mould Injection


Circuit EV 


Wastewater Treatment


Solar Cell System


and: etc


Recent posts

error: Content is protected !!