เกี่ยวกับเราWeb address of newsletter that will promote and describe latest developments in auto manufacturing specifically in AI (Artificial Intelligence) and Supply Change Management.


ที่ปรึกษาวิศวกรอาวุโส
โรเบิร์ต แอล. นีล, จูเนียร์.
ปรีญญาโท-วิศวกรรมนิวเคลียร์, มหาวิทยาลัยแคนซัส, สหรัฐอเมริกา
ผู้อำนวยการรัฐและประธานสมาคมวิศวกรรมแห่งมลรัฐแคนซัส, สหรัฐอเมริกา


ที่ปรึกษาวิชาการ
ดร. ธวัชชัย ชัยจรัสพงษ์
ปริญญาเอก-เคมี, มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเบิร์กลีย์, สหรัฐอเมริกา


บรรณาธิการต่างประเทศ
ศักดิ์สิทธิ์ ชมไพศาล


บรรณาธิการอำนวยการ
เมธัส เจริญอรุโณทัย


carrushome@gmail.comRecent posts

error: Content is protected !!