“เคจีพี” จับมือ “กองบังคับการตำรวจทางหลวง” รณรงค์ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาล ติดตั้ง Guardian System กับรถตู้สาธารณะป้องกันหลับใน


บริษัท เคจีพี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT และเป็นผู้แทนจำหน่าย Guardian System ระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการละสายตาและการหลับในของผู้ขับขี่รถขนส่ง ร่วมกับกองบังคับการตำรวจทางหลวง รณรงค์ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ผ่านกิจกรรม “ปีใหม่ปลอดภัย” พร้อมติดตั้งเทคโนโลยี Guardian System กับรถตู้สาธารณะที่ผ่านการคัดเลือกจากกองบังคับการตำรวจทางหลวง รวม 20 คัน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการหลับในและวิเคราะห์พฤติกรรมความเสี่ยง รวมทั้งหาแนวทางการเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ของรถตู้สาธารณะเป็นเวลา 4 เดือน ยืนยัน Guardian System ช่วยลดอุบัติเหตุจากการละสายตาและการหลับในได้จริง จากข้อมูลล่าสุดช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขับขี่ได้กว่า 80% พร้อมเดินหน้าขยายบริการสู่ฟลีทขนส่งทุกกลุ่ม

นายเมฆ มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคจีพี จำกัด กล่าวว่าช่วงเทศกาลประชาชนออกเดินทางมากกว่าช่วงเวลาปกติ อัตราความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจึงเพิ่มสูงขึ้น ปัจจัยหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุมาจากการละสายตาและการหลับในของผู้ขับขี่ ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญ เราจึงร่วมกับกองบังคับการตำรวจทางหลวง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรณรงค์ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ ผ่านกิจกรรม “ปีใหม่ปลอดภัย” พร้อมทั้งมีการติดตั้งเทคโนโลยี Guardian System ระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการละสายตาและการหลับในของผู้ขับขี่ให้กับรถตู้สาธารณะ ที่ผ่านการคัดเลือกจากกองบังคับการตำรวจทางหลวง 4 ภาค ภาคละ 5 คัน รวม 20 คัน เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่จนไปถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้ Guardian System เป็นระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการละสายตาและการหลับใน ทำงานโดยกล้องอัจฉริยะร่วมกับ software ที่คอยตรวจจับสายตาและใบหน้าผู้ขับขี่ พร้อมเตือนคนขับรถแบบ real-time ด้วยการสั่นที่เบาะและเสียงเตือนในทันทีที่ระบบตรวจพบพฤติกรรม ในขณะเดียวกันคลิปของแต่ละเหตุการณ์จะถูกส่งไปยังผู้จัดการฟลีทขนส่งต่อไป

“ในช่วงดังกล่าวผู้ประกอบการที่บริหารฟลีทขนส่งและผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะควรเพิ่มมาตรการความปลอดภัยรับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ โดยควรกำหนดมาตรการในการควบคุมการเดินรถฟลีทขนส่ง ควบคุม และตรวจสอบอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการตรวจเช็คสภาพรถก่อนใช้งาน การตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถ ที่ต้องมั่นใจว่าพนักงานได้พักผ่อนนอนหลับตามจำนวนที่เหมาะสม การกำหนดความเร็วของการเดินรถ การกำหนดเวลาในการพักการเดินรถ รวมไปถึงการศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสภาพถนนและเส้นทางก่อนการขนส่ง เพื่อเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้” นายเมฆกล่าวเสริม

นายเมฆ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากที่บริษัทฯ ได้แนะนำ Guardian System เมื่อต้นปี 2560 ที่ผ่านมา ในช่วงแรก มีลูกค้าองค์กรที่ขนส่งวัตถุอันตรายและสินค้าพิเศษให้ความสนใจและติดตั้ง Guardian System ในรถฟลีทขนส่ง ล่าสุด กลุ่มลูกค้าในธุรกิจอื่น ๆ ที่ต้องบริหารฟลีทขนส่งเริ่มหันมาให้ความสนใจติดตั้ง Guardian System เช่นกัน โดยจากข้อมูล Big Data ของ Guardian System ที่สะสมมาตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา จากรถขนส่งที่ติดตั้ง Guardian System รวมกว่า 1,000 คัน มีการตรวจพบและเตือนเหตุการณ์หลับในกว่า 5,000 ครั้ง และการละสายตาจากถนนกว่า 20,000 ครั้ง เทียบเท่ากับการป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงจำนวนกว่า 7 ครั้ง (อ้างอิงจากทฤษฎี Safety ของ William Heinrich) นอกจากนี้ จาก Big Data Analytics เห็นแนวโน้มที่ดีของจำนวนรายงานพฤติกรรมการหลับในน้อยลงรวมเฉลี่ย 82% โดยมีจำนวนรายงานพฤติกรรมการละสายตาระหว่างการขับขี่ลดลงเฉลี่ย 40% และมีจำนวนรายงานพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ระหว่างการขับรถน้อยลงเฉลี่ย 60%

“ทั้งนี้ นอกจากกลุ่มลูกค้าที่ขนส่งวัตถุอันตราย เช่น ผู้ขนส่งก๊าซในเครือ ปตท. และสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปอย่างเทสโก้ โลตัส ที่ให้ความสนใจติดตั้ง Guardian System เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการละสายตาและการหลับในของพนักงานขับรถ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแล้ว บริษัทฯ ยังมีแผนขยายการนำเสนอบริการไปยังภาคธุรกิจขนส่งมวลชน เพื่อช่วยยกมาตรฐานความปลอดภัยด้วยการป้องกันอุบัติเหตุตั้งแต่ในห้องโดยสารของคนขับรถโดยสาร ทั้งนี้ ในปี 2561 ตั้งเป้าเติบโตขึ้นอีก 200 %” นายเมฆ กล่าว

“การป้องกันและลดอุบัติเหตุในการขับขี่รถขนส่งเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันทั้งจากทางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาครัฐประชาชน การเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้า หรือการขนส่งมวลชนแต่ละครั้งก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือแม้แต่ผู้ร่วมทางบนท้องถนน และประชาชนทั่วไปที่อยู่ในเหตุการณ์ สูญเสียทรัพย์สิน รวมถึงสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ นอกจากการมีมาตรการการควบคุม และตรวจสอบความปลอดภัยในการในการขนส่งจากภาคเอกชน ทางภาครัฐเองก็มีการออกกฎระเบียบเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนมาใช้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อว่าในอนาคต ภาครัฐน่าจะมีการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยโดยให้มีการใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัย เช่นเดียวกับ Guardian System มาติดตั้งในตัวรถ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ลดความสูญเสีย และเพื่อพัฒนาระบบการขนส่งโดยรวมที่ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล” นายเมฆกล่าวสรุป

 

 

บริษัท เคจีพี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT และเป็นผู้แทนจำหน่าย Guardian System ระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการละสายตาและการหลับในของผู้ขับขี่รถขนส่ง ร่วมกับกองบังคับการตำรวจทางหลวง รณรงค์ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ผ่านกิจกรรม “ปีใหม่ปลอดภัย” พร้อมติดตั้งเทคโนโลยี Guardian System กับรถตู้สาธารณะที่ผ่านการคัดเลือกจากกองบังคับการตำรวจทางหลวง รวม 20 คัน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการหลับในและวิเคราะห์พฤติกรรมความเสี่ยง รวมทั้งหาแนวทางการเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ของรถตู้สาธารณะเป็นเวลา 4 เดือน ยืนยัน Guardian System ช่วยลดอุบัติเหตุจากการละสายตาและการหลับในได้จริง จากข้อมูลล่าสุดช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขับขี่ได้กว่า 80% พร้อมเดินหน้าขยายบริการสู่ฟลีทขนส่งทุกกลุ่ม

นายเมฆ มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคจีพี จำกัด กล่าวว่าช่วงเทศกาลประชาชนออกเดินทางมากกว่าช่วงเวลาปกติ อัตราความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจึงเพิ่มสูงขึ้น ปัจจัยหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุมาจากการละสายตาและการหลับในของผู้ขับขี่ ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญ เราจึงร่วมกับกองบังคับการตำรวจทางหลวง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรณรงค์ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ ผ่านกิจกรรม “ปีใหม่ปลอดภัย” พร้อมทั้งมีการติดตั้งเทคโนโลยี Guardian System ระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการละสายตาและการหลับในของผู้ขับขี่ให้กับรถตู้สาธารณะ ที่ผ่านการคัดเลือกจากกองบังคับการตำรวจทางหลวง 4 ภาค ภาคละ 5 คัน รวม 20 คัน เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่จนไปถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้ Guardian System เป็นระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการละสายตาและการหลับใน ทำงานโดยกล้องอัจฉริยะร่วมกับ software ที่คอยตรวจจับสายตาและใบหน้าผู้ขับขี่ พร้อมเตือนคนขับรถแบบ real-time ด้วยการสั่นที่เบาะและเสียงเตือนในทันทีที่ระบบตรวจพบพฤติกรรม ในขณะเดียวกันคลิปของแต่ละเหตุการณ์จะถูกส่งไปยังผู้จัดการฟลีทขนส่งต่อไป

“ในช่วงดังกล่าวผู้ประกอบการที่บริหารฟลีทขนส่งและผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะควรเพิ่มมาตรการความปลอดภัยรับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ โดยควรกำหนดมาตรการในการควบคุมการเดินรถฟลีทขนส่ง ควบคุม และตรวจสอบอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการตรวจเช็คสภาพรถก่อนใช้งาน การตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถ ที่ต้องมั่นใจว่าพนักงานได้พักผ่อนนอนหลับตามจำนวนที่เหมาะสม การกำหนดความเร็วของการเดินรถ การกำหนดเวลาในการพักการเดินรถ รวมไปถึงการศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสภาพถนนและเส้นทางก่อนการขนส่ง เพื่อเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้” นายเมฆกล่าวเสริม

นายเมฆ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากที่บริษัทฯ ได้แนะนำ Guardian System เมื่อต้นปี 2560 ที่ผ่านมา ในช่วงแรก มีลูกค้าองค์กรที่ขนส่งวัตถุอันตรายและสินค้าพิเศษให้ความสนใจและติดตั้ง Guardian System ในรถฟลีทขนส่ง ล่าสุด กลุ่มลูกค้าในธุรกิจอื่น ๆ ที่ต้องบริหารฟลีทขนส่งเริ่มหันมาให้ความสนใจติดตั้ง Guardian System เช่นกัน โดยจากข้อมูล Big Data ของ Guardian System ที่สะสมมาตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา จากรถขนส่งที่ติดตั้ง Guardian System รวมกว่า 1,000 คัน มีการตรวจพบและเตือนเหตุการณ์หลับในกว่า 5,000 ครั้ง และการละสายตาจากถนนกว่า 20,000 ครั้ง เทียบเท่ากับการป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงจำนวนกว่า 7 ครั้ง (อ้างอิงจากทฤษฎี Safety ของ William Heinrich) นอกจากนี้ จาก Big Data Analytics เห็นแนวโน้มที่ดีของจำนวนรายงานพฤติกรรมการหลับในน้อยลงรวมเฉลี่ย 82% โดยมีจำนวนรายงานพฤติกรรมการละสายตาระหว่างการขับขี่ลดลงเฉลี่ย 40% และมีจำนวนรายงานพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ระหว่างการขับรถน้อยลงเฉลี่ย 60%

“ทั้งนี้ นอกจากกลุ่มลูกค้าที่ขนส่งวัตถุอันตราย เช่น ผู้ขนส่งก๊าซในเครือ ปตท. และสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปอย่างเทสโก้ โลตัส ที่ให้ความสนใจติดตั้ง Guardian System เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการละสายตาและการหลับในของพนักงานขับรถ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแล้ว บริษัทฯ ยังมีแผนขยายการนำเสนอบริการไปยังภาคธุรกิจขนส่งมวลชน เพื่อช่วยยกมาตรฐานความปลอดภัยด้วยการป้องกันอุบัติเหตุตั้งแต่ในห้องโดยสารของคนขับรถโดยสาร ทั้งนี้ ในปี 2561 ตั้งเป้าเติบโตขึ้นอีก 200 %” นายเมฆ กล่าว

“การป้องกันและลดอุบัติเหตุในการขับขี่รถขนส่งเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันทั้งจากทางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาครัฐประชาชน การเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้า หรือการขนส่งมวลชนแต่ละครั้งก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือแม้แต่ผู้ร่วมทางบนท้องถนน และประชาชนทั่วไปที่อยู่ในเหตุการณ์ สูญเสียทรัพย์สิน รวมถึงสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ นอกจากการมีมาตรการการควบคุม และตรวจสอบความปลอดภัยในการในการขนส่งจากภาคเอกชน ทางภาครัฐเองก็มีการออกกฎระเบียบเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนมาใช้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อว่าในอนาคต ภาครัฐน่าจะมีการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยโดยให้มีการใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัย เช่นเดียวกับ Guardian System มาติดตั้งในตัวรถ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ลดความสูญเสีย และเพื่อพัฒนาระบบการขนส่งโดยรวมที่ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล” นายเมฆกล่าวสรุป

   

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!