เครมลินชี้กลยุทธ์ใหม่ของสหรัฐฯเป็นแนวคิดแบบ “จักรวรรดิ”


ดมิทรี เพสคอฟ โฆษกของเครมลินได้กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของฉบับใหม่ของสหรัฐอเมริกามีลักษณะของจักรวรรดิ

“การอ่านกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในส่วนต่างๆที่กล่าวถึงประเทศของเรา ล้วนแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของเอกสารฉบับนี้” นายเพสคอฟกล่าวกับผู้สื่อข่าว

“สิ่งที่เกิดขึ้นคือการต่อต้านอันดื้อแพ่งที่จะละทิ้งแนวความคิดระบบขั้วอำนาจเดียว ขณะเดียวกันก็เป็นการปฏิเสธระบบหลายขั้วอำนาจ” เขากล่าว

อย่างไรก็ตาม โฆษกกล่าวว่าเอกสารดังกล่าวยังมี “ส่วนที่ดี” อยู่บ้าง ซึ่งรวมถึงความตั้งใจของสหรัฐอเมริกาที่จะให้ความร่วมมือในประเด็นที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของตน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของรัฐบาลรัสเซียจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารความยาว 68 หน้าทั้งหมดนี้ เขากล่าว

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่เอกสารกลยุทธ์ด้านความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ ที่ระบุถึงผลประโยชน์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา

เอกสารยังระบุถึงรัสเซียและจีนว่าเป็น “ประเทศมหาอำนาจที่ดำเนินนโยบายโดยมุ่งไปที่การขยายอำนาจ” พร้อมระบุให้ประเทศเหล่านี้เป็น “คู่แข่ง” ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบันที่เอื้อประโยชน์ต่อสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

ดมิทรี เพสคอฟ โฆษกของเครมลินได้กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของฉบับใหม่ของสหรัฐอเมริกามีลักษณะของจักรวรรดิ

"การอ่านกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในส่วนต่างๆที่กล่าวถึงประเทศของเรา ล้วนแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของเอกสารฉบับนี้" นายเพสคอฟกล่าวกับผู้สื่อข่าว

"สิ่งที่เกิดขึ้นคือการต่อต้านอันดื้อแพ่งที่จะละทิ้งแนวความคิดระบบขั้วอำนาจเดียว ขณะเดียวกันก็เป็นการปฏิเสธระบบหลายขั้วอำนาจ" เขากล่าว

อย่างไรก็ตาม โฆษกกล่าวว่าเอกสารดังกล่าวยังมี "ส่วนที่ดี" อยู่บ้าง ซึ่งรวมถึงความตั้งใจของสหรัฐอเมริกาที่จะให้ความร่วมมือในประเด็นที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของตน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของรัฐบาลรัสเซียจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารความยาว 68 หน้าทั้งหมดนี้ เขากล่าว

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่เอกสารกลยุทธ์ด้านความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ ที่ระบุถึงผลประโยชน์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา

เอกสารยังระบุถึงรัสเซียและจีนว่าเป็น "ประเทศมหาอำนาจที่ดำเนินนโยบายโดยมุ่งไปที่การขยายอำนาจ" พร้อมระบุให้ประเทศเหล่านี้เป็น "คู่แข่ง" ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบันที่เอื้อประโยชน์ต่อสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!