เครือข่ายรถไฟในเขตเมืองของจีนครอบคลุม 31 เมืองแล้ว ตั้งเป้าขยาย 6,000 กิโลเมตรภายใน 3 ปี


ปัจจุบันเครือข่ายการขนส่งทางรถไฟในเขตเมืองของจีนแผ่นดินใหญ่มีจำนวนทั้งสิ้น 3,965 กิโลเมตรกระจายอยู่ใน 31 เมือง อ้างอิงจากข้อมูลล่าสุดของสมาคมรถไฟใต้ดินแห่งประเทศจีน(China Association of Metros)

สมาคมฯ กล่าวว่า ขณะนี้กำลังมีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งทางรถไฟในอีก 53 เมือง ซึ่งตามแผนที่กำหนดไว้จะมีความยาวรวมมากกว่า 9,000 กิโลเมตร โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้างราว 5,770 กิโลเมตร

นายโจวรองประธานบริหารของสมาคมกล่าวว่าระบบขนส่งทางรถไฟในเมืองจีนแผ่นดินใหญ่ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมาเป็นเวลานานมากกว่า 10 ปี พร้อมกล่าวว่า ในปีนี้ความยาวของการขนส่งทางรถไฟในกรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้ยาวมากกว่า 500 กิโลเมตร เมื่อร่วมกับของเมืองกวางโจวปริมาณผู้โดยสารระบบขนส่งทางรถไฟในเขตเมืองของทั้งสามเมืองนี้คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของทั้งหมด

การขนส่งทางรถไฟในเขตเมืองจะยังคงเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ของจีนในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในอนาคตอันใกล้นี้ และเป็นที่คาดว่าความยาวรวมของระบบขนส่งทางรถไฟในเขตเมืองของจีนจะเพิ่มขึ้นแตะ 6,000 กิโลเมตรภายในปี 2020 นายโจวกล่าว

ปัจจุบันเครือข่ายการขนส่งทางรถไฟในเขตเมืองของจีนแผ่นดินใหญ่มีจำนวนทั้งสิ้น 3,965 กิโลเมตรกระจายอยู่ใน 31 เมือง อ้างอิงจากข้อมูลล่าสุดของสมาคมรถไฟใต้ดินแห่งประเทศจีน(China Association of Metros)

สมาคมฯ กล่าวว่า ขณะนี้กำลังมีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งทางรถไฟในอีก 53 เมือง ซึ่งตามแผนที่กำหนดไว้จะมีความยาวรวมมากกว่า 9,000 กิโลเมตร โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้างราว 5,770 กิโลเมตร

นายโจวรองประธานบริหารของสมาคมกล่าวว่าระบบขนส่งทางรถไฟในเมืองจีนแผ่นดินใหญ่ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมาเป็นเวลานานมากกว่า 10 ปี พร้อมกล่าวว่า ในปีนี้ความยาวของการขนส่งทางรถไฟในกรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้ยาวมากกว่า 500 กิโลเมตร เมื่อร่วมกับของเมืองกวางโจวปริมาณผู้โดยสารระบบขนส่งทางรถไฟในเขตเมืองของทั้งสามเมืองนี้คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของทั้งหมด

การขนส่งทางรถไฟในเขตเมืองจะยังคงเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ของจีนในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในอนาคตอันใกล้นี้ และเป็นที่คาดว่าความยาวรวมของระบบขนส่งทางรถไฟในเขตเมืองของจีนจะเพิ่มขึ้นแตะ 6,000 กิโลเมตรภายในปี 2020 นายโจวกล่าว

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!