เชฟโรเลตรับโล่เกียรติคุณจากกรมการขนส่งทางบก จากแคมเปญ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย”


นายบัณฑิต อนรรฆมณี ผู้อำนวยการอาวุโส การตลาดและการวางแผนธุรกิจ ฝ่ายบริการหลังการขาย เชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย รับโล่เกียรติคุณจากนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก หลังจากเชฟโรเลตร่วมเป็นหนึ่งในหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือในการบูรณาการด้านความปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกด้วยการสนับสนุนโครงการ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา แคมเปญ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ของเชฟโรเลตและกรมการขนส่งทางบก มอบการตรวจเช็ครถ 30 รายการ ทั้งช่วงล่าง เบรก และชิ้นส่วนอื่นๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับรถเชฟโรเลตทุกรุ่น แคมเปญดังกล่าวสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ที่ผ่านมา

นายบัณฑิต อนรรฆมณี ผู้อำนวยการอาวุโส การตลาดและการวางแผนธุรกิจ ฝ่ายบริการหลังการขาย เชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย รับโล่เกียรติคุณจากนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก หลังจากเชฟโรเลตร่วมเป็นหนึ่งในหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือในการบูรณาการด้านความปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกด้วยการสนับสนุนโครงการ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา แคมเปญ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ของเชฟโรเลตและกรมการขนส่งทางบก มอบการตรวจเช็ครถ 30 รายการ ทั้งช่วงล่าง เบรก และชิ้นส่วนอื่นๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับรถเชฟโรเลตทุกรุ่น แคมเปญดังกล่าวสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ที่ผ่านมา

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!