เชฟโรเลต ประเทศไทย จัดการแข่งขันวัดทักษะพนักงานทั่วประเทศ


เชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย จัดการแข่งขันวัดทักษะฝีมือช่างเทคนิคและพนักงานของผู้จัดจำหน่ายทั่วประเทศ ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ศักยภาพ และความเชี่ยวชาญของพนักงานทั้งด้านการขายและบริการหลังการขาย ผู้ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันชิงความเป็นเลิศในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงต้นปีหน้า โดยมีนาย ซูมิโตะ อิชิ รองประธานฝ่ายขาย การบริการ และการตลาด จีเอ็ม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

“การแข่งขันทักษะฝีมือที่เราจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เป็นส่วนสำคัญในการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของเชฟโรเลต รวมทั้งเป็นการพัฒนาและยกระดับทักษะพนักงานในด้านการขายและบริการ ซึ่งเป็นไปตามอุดมการณ์และเจตนารมณ์ของเชฟโรเลต ที่มุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพพนักงานและผู้จัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา” สุมิโต อิชี รองประธานฝ่ายขาย การบริการ และการตลาด เจนเนอรัล มอเตอร์ส เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

สำหรับการแข่งขันในปีนี้ มีพนักงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมด 46 คนจากพนักงานที่เข้าร่วมแข่งขัน 290 คนจากโชว์รูมและศูนย์บริการเชฟโรเลตทั่วประเทศ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. ที่ปรึกษาการขาย 2. ช่างเทคนิค 3. ที่ปรึกษาด้านบริการ 4. ลูกค้าสัมพันธ์ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละประเภทจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ โล่เกียรติยศ เงินรางวัลและโปรแกรมทัศนศึกษาที่ต่างประเทศ พร้อมกับเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทย ช่วงไตรมาสแรกของปี 2561

สำหรับผู้ชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละประเภท ได้แก่ ลูกค้าสัมพันธ์ 1. บริษัท สุโขทัย พี แอนด์ วาย มอเตอร์ จำกัด (สุโขทัย), 2. บริษัท พรรัตน์ (1991) สุพรรณบุรี จำกัด (สุพรรณบุรี), 3. บริษัท เอ็น เอส คาร์ส จำกัด (กาญจนบุรี)

ที่ปรึกษาด้านการบริการ 1. บริษัท วิริยะออโต้เซลล์ จำกัด (ศรีนครินทร์), 2. ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด (เพชรบุรีตัดใหม่), 3. บริษัท ซี เอ วาย มอเตอร์ จำกัด (อยุธยา)

ที่ปรึกษาการขาย 1. บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด (บายพาส), 2. บริษัท เอ็ม. เค. ออโต้วัน จำกัด (บางบัวทอง), 3. บริษัท วีเอสเค ออโต โมบิล จำกัด (ศรีสะเกษ)

ช่างเทคนิค 1. บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด (เพชรบุรีตัดใหม่), 2. บริษัท รุ่งเจริญออโต้ จำกัด (เทพารักษ์), 3. บริษัท ชัยชนะ มอเตอร์ (เชียงราย) จำกัด (เชียงราย อ.เมือง)

 

เชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย จัดการแข่งขันวัดทักษะฝีมือช่างเทคนิคและพนักงานของผู้จัดจำหน่ายทั่วประเทศ ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ศักยภาพ และความเชี่ยวชาญของพนักงานทั้งด้านการขายและบริการหลังการขาย ผู้ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันชิงความเป็นเลิศในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงต้นปีหน้า โดยมีนาย ซูมิโตะ อิชิ รองประธานฝ่ายขาย การบริการ และการตลาด จีเอ็ม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

“การแข่งขันทักษะฝีมือที่เราจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เป็นส่วนสำคัญในการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของเชฟโรเลต รวมทั้งเป็นการพัฒนาและยกระดับทักษะพนักงานในด้านการขายและบริการ ซึ่งเป็นไปตามอุดมการณ์และเจตนารมณ์ของเชฟโรเลต ที่มุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพพนักงานและผู้จัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา” สุมิโต อิชี รองประธานฝ่ายขาย การบริการ และการตลาด เจนเนอรัล มอเตอร์ส เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

สำหรับการแข่งขันในปีนี้ มีพนักงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมด 46 คนจากพนักงานที่เข้าร่วมแข่งขัน 290 คนจากโชว์รูมและศูนย์บริการเชฟโรเลตทั่วประเทศ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. ที่ปรึกษาการขาย 2. ช่างเทคนิค 3. ที่ปรึกษาด้านบริการ 4. ลูกค้าสัมพันธ์ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละประเภทจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ โล่เกียรติยศ เงินรางวัลและโปรแกรมทัศนศึกษาที่ต่างประเทศ พร้อมกับเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทย ช่วงไตรมาสแรกของปี 2561

สำหรับผู้ชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละประเภท ได้แก่ ลูกค้าสัมพันธ์ 1. บริษัท สุโขทัย พี แอนด์ วาย มอเตอร์ จำกัด (สุโขทัย), 2. บริษัท พรรัตน์ (1991) สุพรรณบุรี จำกัด (สุพรรณบุรี), 3. บริษัท เอ็น เอส คาร์ส จำกัด (กาญจนบุรี)

ที่ปรึกษาด้านการบริการ 1. บริษัท วิริยะออโต้เซลล์ จำกัด (ศรีนครินทร์), 2. ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด (เพชรบุรีตัดใหม่), 3. บริษัท ซี เอ วาย มอเตอร์ จำกัด (อยุธยา)

ที่ปรึกษาการขาย 1. บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด (บายพาส), 2. บริษัท เอ็ม. เค. ออโต้วัน จำกัด (บางบัวทอง), 3. บริษัท วีเอสเค ออโต โมบิล จำกัด (ศรีสะเกษ)

ช่างเทคนิค 1. บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด (เพชรบุรีตัดใหม่), 2. บริษัท รุ่งเจริญออโต้ จำกัด (เทพารักษ์), 3. บริษัท ชัยชนะ มอเตอร์ (เชียงราย) จำกัด (เชียงราย อ.เมือง)

 

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!