“เชลล์ แอ๊ดว้านซ์” จัดโรดโชว์ สานสัมพันธ์กับผู้ค้าและลูกค้า


เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ น้ำมันเครื่องคุณภาพสูงสำหรับรถจักรยานยนต์ เดินหน้าจัดกิจกรรมโรดโชว์ “เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ บิดทะยานสู่ทุกเป้าหมาย” พร้อมให้ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการซ่อมรถจักรยานยนต์แก่ช่างในศูนย์บริการ โดยเน้นการอบรมในรูปแบบวิดีโอออนไลน์ที่บริษัทฯ ได้พัฒนาร่วมกับพันธมิตรของเชลล์ แอ๊ดว้านซ์ อาทิ ดูคาติ บริษัทรถจักรยานยนต์ชั้นนำระดับโลก รวมถึงโอกาสการเรียนรู้จากช่างผู้เชี่ยวชาญจากเชลล์ แอ๊ดว้านซ์ โดยตรง

นางสาววีธรา ตระกูลบุญ กรรมการบริหาร ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เผยว่า “ กิจกรรมโรดโชว์ “เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ บิดทะยานสู่ทุกเป้าหมาย” ทำให้เราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับร้านค้า อีกทั้งยังได้พูดคุยกับลูกค้าเพื่อทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา นอกจากนี้ เรายังได้จัดอบรมให้ความรู้ใหม่ๆ ในการซ่อมรถจักรยานยนต์แก่ช่างในศูนย์บริการ เพื่อช่วยให้พวกเขามีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้บริการที่ดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้า”

“ในฐานะที่เราเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันเครื่องระดับโลก เชลล์ไม่เพียงมุ่งมั่นนำเสนอนวัตกรรมต่างๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพสูงให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 125 ปีที่เชลล์ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังมุ่งสร้างคุณค่าให้กับพันธมิตรและลูกค้าของเรา สอดคล้องกับแนวทางการทำงาน เชลล์เติมสุขให้ทุกชีวิต (Making Life’s Journey Better)” นางสาววีธรา กล่าวสรุป

กิจกรรมโรดโชว์ “เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ บิดทะยานสู่ทุกเป้าหมาย” จะถูกจัดขึ้นเพื่อพบปะพูดคุยกับลูกค้าและร้านค้ารวมกว่า 200 ร้านใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ โดยช่างจากศูนย์บริการที่เข้าร่วมกิจกรรม และผ่านการทดสอบหลังการอบรมผ่านวิดีโอออนไลน์ จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากเชลล์ แอ๊ดว้านซ์

นอกจากนี้ เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ ยังมุ่งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ด้วยคาราวานพร้อมทีมงานที่เดินทางให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับน้ำมันเครื่อง พร้อมแจกคูปองสินค้าราคาพิเศษตามจุดจอดรถจักรยานยนต์ ไปจนถึงบูธกิจกรรมลุ้นของที่ระลึกหน้าร้านค้าสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าเชลล์ แอ๊ดว้านซ์ ตลอดเดือนสิงหาคม และกันยายนนี้

เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ น้ำมันเครื่องคุณภาพสูงสำหรับรถจักรยานยนต์ เดินหน้าจัดกิจกรรมโรดโชว์ “เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ บิดทะยานสู่ทุกเป้าหมาย” พร้อมให้ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการซ่อมรถจักรยานยนต์แก่ช่างในศูนย์บริการ โดยเน้นการอบรมในรูปแบบวิดีโอออนไลน์ที่บริษัทฯ ได้พัฒนาร่วมกับพันธมิตรของเชลล์ แอ๊ดว้านซ์ อาทิ ดูคาติ บริษัทรถจักรยานยนต์ชั้นนำระดับโลก รวมถึงโอกาสการเรียนรู้จากช่างผู้เชี่ยวชาญจากเชลล์ แอ๊ดว้านซ์ โดยตรง

นางสาววีธรา ตระกูลบุญ กรรมการบริหาร ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เผยว่า “ กิจกรรมโรดโชว์ “เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ บิดทะยานสู่ทุกเป้าหมาย” ทำให้เราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับร้านค้า อีกทั้งยังได้พูดคุยกับลูกค้าเพื่อทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา นอกจากนี้ เรายังได้จัดอบรมให้ความรู้ใหม่ๆ ในการซ่อมรถจักรยานยนต์แก่ช่างในศูนย์บริการ เพื่อช่วยให้พวกเขามีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้บริการที่ดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้า”

“ในฐานะที่เราเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันเครื่องระดับโลก เชลล์ไม่เพียงมุ่งมั่นนำเสนอนวัตกรรมต่างๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพสูงให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 125 ปีที่เชลล์ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังมุ่งสร้างคุณค่าให้กับพันธมิตรและลูกค้าของเรา สอดคล้องกับแนวทางการทำงาน เชลล์เติมสุขให้ทุกชีวิต (Making Life’s Journey Better)” นางสาววีธรา กล่าวสรุป

กิจกรรมโรดโชว์ “เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ บิดทะยานสู่ทุกเป้าหมาย” จะถูกจัดขึ้นเพื่อพบปะพูดคุยกับลูกค้าและร้านค้ารวมกว่า 200 ร้านใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ โดยช่างจากศูนย์บริการที่เข้าร่วมกิจกรรม และผ่านการทดสอบหลังการอบรมผ่านวิดีโอออนไลน์ จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากเชลล์ แอ๊ดว้านซ์

นอกจากนี้ เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ ยังมุ่งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ด้วยคาราวานพร้อมทีมงานที่เดินทางให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับน้ำมันเครื่อง พร้อมแจกคูปองสินค้าราคาพิเศษตามจุดจอดรถจักรยานยนต์ ไปจนถึงบูธกิจกรรมลุ้นของที่ระลึกหน้าร้านค้าสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าเชลล์ แอ๊ดว้านซ์ ตลอดเดือนสิงหาคม และกันยายนนี้

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!