เซินเจิ้นจัด “สัปดาห์ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์” ชูประเด็นโลกร้อน


ศูนย์ศิลปะร่วมสมัยเซินเจิ้นได้ร่วมกับศูนย์นิทรรศการผังเมือง เปิดตัวงานสัปดาห์ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (นานาชาติ) เซินเจิ้นครั้งที่ 2 ในธีม “ดวงตาแห่งอนาคต”


ภายในงานจัดแสดงเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (virtual reality) ฮาร์ดแวร์ และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงจัดฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตร์และนิยายวิทยาศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้ชาวเมืองได้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์และภาพยนตร์ รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์กับศิลปวัฒนธรรม

ภายในงานยังมี “เทศกาลภาพยนตร์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนานาชาติเซินเจิ้น” ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณหลิวเจิ้นหมิน รองเลขาธิการสหประชาชาติ ส่งคลิปวิดีโอมามอบให้แก่งานสัปดาห์ภาพยนตร์ครั้งนี้และผู้ที่สนใจเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะ ทั้งนี้ คุณหลิวเจิ้นหมินกล่าวกับทุกคนว่า “เรามาจับมือและร่วมแรงกันเถอะ!”

ศูนย์ศิลปะร่วมสมัยเซินเจิ้นได้ร่วมกับศูนย์นิทรรศการผังเมือง เปิดตัวงานสัปดาห์ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (นานาชาติ) เซินเจิ้นครั้งที่ 2 ในธีม “ดวงตาแห่งอนาคต”

ภายในงานจัดแสดงเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (virtual reality) ฮาร์ดแวร์ และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงจัดฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตร์และนิยายวิทยาศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้ชาวเมืองได้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์และภาพยนตร์ รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์กับศิลปวัฒนธรรม

ภายในงานยังมี “เทศกาลภาพยนตร์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนานาชาติเซินเจิ้น” ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณหลิวเจิ้นหมิน รองเลขาธิการสหประชาชาติ ส่งคลิปวิดีโอมามอบให้แก่งานสัปดาห์ภาพยนตร์ครั้งนี้และผู้ที่สนใจเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะ ทั้งนี้ คุณหลิวเจิ้นหมินกล่าวกับทุกคนว่า “เรามาจับมือและร่วมแรงกันเถอะ!”

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!