เดมเลอร์จัดงาน ‘DCVT Dealer Awards’ เป็นครั้งแรกสำหรับครอบครัวฟูโซ่


ครอบครัวฟูโซ่ : นายซาช่า ริคาเน็ค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ตรงกลาง แถวหลัง) ต้อนรับผู้จำหน่ายรถบรรทุกฟูโซ่ ในงาน ‘DCVT Dealer Awards’ โดยจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ

บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ดีซีวีที ได้จัดงาน ‘DCVT Dealer Awards’ เป็นครั้งแรกที่โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ ซึ่งภายในงาน มีการต้อนรับผู้จำหน่ายรถบรรทุกฟูโซ่ เพื่อสนับสนุนในความพยายามและความมุ่งมั่นในการสร้างยอดขาย อีกทั้งช่วยผลักดันการเติบโตของแบรนด์ฟูโซ่ในประเทศไทย โดยมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้จำหน่ายรถบรรทุกฟูโซ่ใน 3 ประเภทหลัก ได้แก่ รางวัล ‘Retail Sales Award’ สำหรับเอ เอส พี ฟูโซ่ หาดใหญ่ รางวัล ‘Customer Service Award’ สำหรับเอเชียทรัค กรุงเทพฯ และรางวัล ‘Marketing Award’ สำหรับกิจเศรษฐี อะไหล่ยนต์ สุพรรณบุรี นอกจากนี้ได้มีการมอบรางวัล Fuso Family Award สำหรับการเป็นส่วนหนึ่งของดีซีวีทีตลอดทั้งปี ให้แก่ผู้จำหน่ายรถบรรทุกฟูโซ่ทั้ง 9 ราย ซึ่งประกอบด้วย เอเชีย ทรัค, เอ เอส พี ฟูโซ่, กิจเศรษฐี อะไหล่ยนต์, ทุ่งสงทรัคเซลส์, อ.ยนต์ทรัคเซลล์, ไทยยนต์ทรัค แอนด์ เทลเลอร์, ขอนแก่น ยนตรกิจ ทรัค, อุดรทรัคออโต้เซลส์, พิษณุโลกทรัคออโต้เซลส์

ข้อมูลเกี่ยวกับฟูโซ่

ฟูโซ่เป็นหนึ่งในแบรนด์ของผู้ผลิตรถบรรทุกรายใหญ่ที่สุดในโลก เดมเลอร์ ทรัคส์ ซึ่งมีกิจการครอบคลุมแทบทุกภูมิภาคทั่วโลก ทั้งในเอเชีย แอฟริกา ละตินอเมริกา ยุโรป และเอเชียตะวันออกกลาง โดยรถเพื่อการพาณิชย์ที่มีน้ำหนักบรรทุกขนาดเบาถึงขนาดหนัก (น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก 3.5 – 49 ตัน) รถตู้ เครื่องยนต์เพื่ออุตสาหกรรม และรถโดยสารประจำทาง ของทางบริษัทมีจัดจำหน่ายใน 160 ตลาด แบรนด์ ฟูโซ่ ตั้งมั่นอยู่บนค่านิยมหลัก 4 ประการ คือ คุณภาพที่น่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐศาสตร์ การออกแบบที่แข็งแกร่ง และคำนึงถึงประโยชน์การใช้งาน รวมทั้งการบริการที่เอาใจใส่ทุ่มเท

ครอบครัวฟูโซ่ : นายซาช่า ริคาเน็ค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ตรงกลาง แถวหลัง) ต้อนรับผู้จำหน่ายรถบรรทุกฟูโซ่ ในงาน 'DCVT Dealer Awards' โดยจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ

บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ดีซีวีที ได้จัดงาน ‘DCVT Dealer Awards’ เป็นครั้งแรกที่โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ ซึ่งภายในงาน มีการต้อนรับผู้จำหน่ายรถบรรทุกฟูโซ่ เพื่อสนับสนุนในความพยายามและความมุ่งมั่นในการสร้างยอดขาย อีกทั้งช่วยผลักดันการเติบโตของแบรนด์ฟูโซ่ในประเทศไทย โดยมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้จำหน่ายรถบรรทุกฟูโซ่ใน 3 ประเภทหลัก ได้แก่ รางวัล 'Retail Sales Award' สำหรับเอ เอส พี ฟูโซ่ หาดใหญ่ รางวัล 'Customer Service Award' สำหรับเอเชียทรัค กรุงเทพฯ และรางวัล 'Marketing Award' สำหรับกิจเศรษฐี อะไหล่ยนต์ สุพรรณบุรี นอกจากนี้ได้มีการมอบรางวัล Fuso Family Award สำหรับการเป็นส่วนหนึ่งของดีซีวีทีตลอดทั้งปี ให้แก่ผู้จำหน่ายรถบรรทุกฟูโซ่ทั้ง 9 ราย ซึ่งประกอบด้วย เอเชีย ทรัค, เอ เอส พี ฟูโซ่, กิจเศรษฐี อะไหล่ยนต์, ทุ่งสงทรัคเซลส์, อ.ยนต์ทรัคเซลล์, ไทยยนต์ทรัค แอนด์ เทลเลอร์, ขอนแก่น ยนตรกิจ ทรัค, อุดรทรัคออโต้เซลส์, พิษณุโลกทรัคออโต้เซลส์

ข้อมูลเกี่ยวกับฟูโซ่

ฟูโซ่เป็นหนึ่งในแบรนด์ของผู้ผลิตรถบรรทุกรายใหญ่ที่สุดในโลก เดมเลอร์ ทรัคส์ ซึ่งมีกิจการครอบคลุมแทบทุกภูมิภาคทั่วโลก ทั้งในเอเชีย แอฟริกา ละตินอเมริกา ยุโรป และเอเชียตะวันออกกลาง โดยรถเพื่อการพาณิชย์ที่มีน้ำหนักบรรทุกขนาดเบาถึงขนาดหนัก (น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก 3.5 – 49 ตัน) รถตู้ เครื่องยนต์เพื่ออุตสาหกรรม และรถโดยสารประจำทาง ของทางบริษัทมีจัดจำหน่ายใน 160 ตลาด แบรนด์ ฟูโซ่ ตั้งมั่นอยู่บนค่านิยมหลัก 4 ประการ คือ คุณภาพที่น่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐศาสตร์ การออกแบบที่แข็งแกร่ง และคำนึงถึงประโยชน์การใช้งาน รวมทั้งการบริการที่เอาใจใส่ทุ่มเท

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!