เดมเลอร์ต้อนรับผู้จำหน่ายรถบรรทุกฟูโซ่ ณ ศูนย์เก็บและกระจายสินค้าดีซีวีที


คำบรรยายภาพ: นายซาช่า ริคาเน็ค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ตรงกลาง แถวหลัง) ต้อนรับผู้จำหน่ายรถบรรทุกฟูโซ่ ณ ศูนย์เก็บและกระจายสินค้า ดีซีวีที ที่ตั้งอยู่บนถนนบางนา – ตราด จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ ดีซีวีที ได้ให้การต้อนรับผู้จำหน่ายรถบรรทุกฟูโซ่จากทั่วประเทศ ณ ศูนย์เก็บและกระจายสินค้าดีซีวีที ที่ตั้งอยู่บนถนนบางนา – ตราด จังหวัดสมุทรปราการ โดยการลงทุนในพื้นที่ขนาด 3,000 ตร.ม. ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับดีซีวีทีในการให้บริการหลังการขายในประเทศไทย อีกทั้งยังมีอะไหล่พร้อมบริการให้กับลูกค้าทั้งในส่วนของรถบรรทุกฟูโซ่รุ่นเก่าและรุ่นใหม่ โดยศูนย์เก็บและกระจายสินค้านี้สามารถให้บริการจัดส่งทั่วประเทศได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังทำการสั่งซื้อ และพร้อมรองรับการให้บริการกับรถบรรทุกฟูโซ่ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนในประเทศไทยประมาณ 15,000 คัน

ข้อมูลเกี่ยวกับฟูโซ่

ฟูโซ่เป็นหนึ่งในแบรนด์ของผู้ผลิตรถบรรทุกรายใหญ่ที่สุดในโลก เดมเลอร์ ทรัคส์ ซึ่งมีกิจการครอบคลุมแทบทุกภูมิภาคทั่วโลก ทั้งในเอเชีย แอฟริกา ละตินอเมริกา ยุโรป และเอเชียตะวันออกกลาง โดยรถเพื่อการพาณิชย์ที่มีน้ำหนักบรรทุกขนาดเบาถึงขนาดหนัก (น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก 3.5 – 49 ตัน) รถตู้ เครื่องยนต์เพื่ออุตสาหกรรม และรถโดยสารประจำทาง ของทางบริษัทมีจัดจำหน่ายใน 160 ตลาด แบรนด์ ฟูโซ่ ตั้งมั่นอยู่บนค่านิยมหลัก 4 ประการ คือ คุณภาพที่น่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐศาสตร์ การออกแบบที่แข็งแกร่ง และคำนึงถึงประโยชน์การใช้งาน รวมทั้งการบริการที่เอาใจใส่ทุ่มเท

 

คำบรรยายภาพ: นายซาช่า ริคาเน็ค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ตรงกลาง แถวหลัง) ต้อนรับผู้จำหน่ายรถบรรทุกฟูโซ่ ณ ศูนย์เก็บและกระจายสินค้า ดีซีวีที ที่ตั้งอยู่บนถนนบางนา – ตราด จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ ดีซีวีที ได้ให้การต้อนรับผู้จำหน่ายรถบรรทุกฟูโซ่จากทั่วประเทศ ณ ศูนย์เก็บและกระจายสินค้าดีซีวีที ที่ตั้งอยู่บนถนนบางนา – ตราด จังหวัดสมุทรปราการ โดยการลงทุนในพื้นที่ขนาด 3,000 ตร.ม. ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับดีซีวีทีในการให้บริการหลังการขายในประเทศไทย อีกทั้งยังมีอะไหล่พร้อมบริการให้กับลูกค้าทั้งในส่วนของรถบรรทุกฟูโซ่รุ่นเก่าและรุ่นใหม่ โดยศูนย์เก็บและกระจายสินค้านี้สามารถให้บริการจัดส่งทั่วประเทศได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังทำการสั่งซื้อ และพร้อมรองรับการให้บริการกับรถบรรทุกฟูโซ่ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนในประเทศไทยประมาณ 15,000 คัน

ข้อมูลเกี่ยวกับฟูโซ่

ฟูโซ่เป็นหนึ่งในแบรนด์ของผู้ผลิตรถบรรทุกรายใหญ่ที่สุดในโลก เดมเลอร์ ทรัคส์ ซึ่งมีกิจการครอบคลุมแทบทุกภูมิภาคทั่วโลก ทั้งในเอเชีย แอฟริกา ละตินอเมริกา ยุโรป และเอเชียตะวันออกกลาง โดยรถเพื่อการพาณิชย์ที่มีน้ำหนักบรรทุกขนาดเบาถึงขนาดหนัก (น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก 3.5 – 49 ตัน) รถตู้ เครื่องยนต์เพื่ออุตสาหกรรม และรถโดยสารประจำทาง ของทางบริษัทมีจัดจำหน่ายใน 160 ตลาด แบรนด์ ฟูโซ่ ตั้งมั่นอยู่บนค่านิยมหลัก 4 ประการ คือ คุณภาพที่น่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐศาสตร์ การออกแบบที่แข็งแกร่ง และคำนึงถึงประโยชน์การใช้งาน รวมทั้งการบริการที่เอาใจใส่ทุ่มเท

 

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!