เดือนพฤศจิกายน 2560 ขายรถยนต์ในประเทศ 78,082 คัน สูงสุดรอบ 8 เดือน เพิ่มขึ้น 20.6%


นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน 2560

การผลิต จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนพฤศจิกายน 2560 มีทั้งสิ้น 190,385 คัน เพิ่มขึ้น 11.48% จากการผลิตรถกระบะเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น 32.81% และผลิตรถยนต์นั่งเพื่อจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้น 57.86%

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,831,616 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2559 1.27% เป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่สาม

ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2560 ผลิตได้ 84,813 คัน เท่ากับ 44.55% ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2559 11.2% และเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 ผลิตได้ 787,162 คัน เท่ากับ 42.98% ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้น 9.82%

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ จำนวน 78,082 คัน เพิ่มขึ้น 20.6% ยอดขายเติบโตเพิ่มขึ้น จากความนิยมอย่างต่อเนื่องในรถยนต์รุ่นใหม่ ซึ่งค่ายรถยนต์ต่างๆ ได้ทยอยแนะนำเข้าสู่ตลาด นักท่องเที่ยวต่างประเทศยังคงมาเที่ยวมากขึ้น การส่งออกขยายตัว การลงทุนภาคเอกชนเริ่มฟื้นตัว รวมทั้งการเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐบาลที่เร่งตัวขึ้น เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 ยอดขาย 767,348 คัน เพิ่มขึ้น 12.5%

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 103,042 คัน เพิ่มขึ้น 4.64% ส่งออกรถกระบะเพิ่มขึ้นเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดยุโรป และตลาดอเมริกาเหนือ คิดเป็นมูลค่าการส่งออกรถยนต์ 54,059.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2559 5.77% รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์ เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 77,006.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.48%

เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 1,043,862 คัน ลดลง 5.31% โดยส่งออกลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดออสเตรเลีย และตลาดอเมริกาเหนือ มีมูลค่าการส่งออก 553,258 ล้านบาท ลดลง 5.5% รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 807,786.42 ล้านบาท ลดลง 2.03%

เดือนพฤศจิกายน 2560 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ ทั้งสิ้น 82,711.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.43%

รถจักรยานยนต์ เดือนพฤศจิกายน 2560 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 240,471 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2559 4.23% แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 192,451 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 17.78% และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 48,020 คัน ลดลงจากปี 2559 28.66%

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,335,801 คัน เพิ่มขึ้น 4.18% แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 1,902,878 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 13.25% และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 432,923 คัน ลดลง 22.95%

ยอดขาย 153,058 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2559 11.5% เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 ยอดขาย 1,679,248 คัน เพิ่มขึ้น 4.1%

รถจักรยานยนต์ ส่งออก 81,842 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลง 15.84% มูลค่า 5,346.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.47% เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 ส่งออก 765,699 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากปี 2559 7.35% มูลค่า 49,498.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.39% รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 53,377.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.23%

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน 2560

การผลิต จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนพฤศจิกายน 2560 มีทั้งสิ้น 190,385 คัน เพิ่มขึ้น 11.48% จากการผลิตรถกระบะเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น 32.81% และผลิตรถยนต์นั่งเพื่อจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้น 57.86%

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,831,616 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2559 1.27% เป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่สาม

ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2560 ผลิตได้ 84,813 คัน เท่ากับ 44.55% ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2559 11.2% และเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 ผลิตได้ 787,162 คัน เท่ากับ 42.98% ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้น 9.82%

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ จำนวน 78,082 คัน เพิ่มขึ้น 20.6% ยอดขายเติบโตเพิ่มขึ้น จากความนิยมอย่างต่อเนื่องในรถยนต์รุ่นใหม่ ซึ่งค่ายรถยนต์ต่างๆ ได้ทยอยแนะนำเข้าสู่ตลาด นักท่องเที่ยวต่างประเทศยังคงมาเที่ยวมากขึ้น การส่งออกขยายตัว การลงทุนภาคเอกชนเริ่มฟื้นตัว รวมทั้งการเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐบาลที่เร่งตัวขึ้น เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 ยอดขาย 767,348 คัน เพิ่มขึ้น 12.5%

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 103,042 คัน เพิ่มขึ้น 4.64% ส่งออกรถกระบะเพิ่มขึ้นเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดยุโรป และตลาดอเมริกาเหนือ คิดเป็นมูลค่าการส่งออกรถยนต์ 54,059.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2559 5.77% รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์ เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 77,006.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.48%

เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 1,043,862 คัน ลดลง 5.31% โดยส่งออกลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดออสเตรเลีย และตลาดอเมริกาเหนือ มีมูลค่าการส่งออก 553,258 ล้านบาท ลดลง 5.5% รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 807,786.42 ล้านบาท ลดลง 2.03%

เดือนพฤศจิกายน 2560 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ ทั้งสิ้น 82,711.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.43%

รถจักรยานยนต์ เดือนพฤศจิกายน 2560 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 240,471 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2559 4.23% แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 192,451 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 17.78% และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 48,020 คัน ลดลงจากปี 2559 28.66%

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,335,801 คัน เพิ่มขึ้น 4.18% แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 1,902,878 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 13.25% และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 432,923 คัน ลดลง 22.95%

ยอดขาย 153,058 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2559 11.5% เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 ยอดขาย 1,679,248 คัน เพิ่มขึ้น 4.1%

รถจักรยานยนต์ ส่งออก 81,842 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลง 15.84% มูลค่า 5,346.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.47% เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 ส่งออก 765,699 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากปี 2559 7.35% มูลค่า 49,498.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.39% รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 53,377.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.23%

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!